Imm Holding As
Juridisk navn:  Imm Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 44 Bjørndalsbrotet 44 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915099939
Aksjekapital: 44.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
81.82%
Egenkapital  
  
-25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -11.000 -16.000 -1.000
Egenkapital: 6.000 8.000 19.000 35.000
Regnskap for  Imm Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -9.000 -16.000 -1.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -16.000 -1.000
Finansinntekter 6.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0
Finans 6.000 -3.000 0 0
Resultat før skatt -2.000 -11.000 -16.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -11.000 -16.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 119.000 120.000 44.000
Sum omløpsmidler 51.000 9.000 7.000 0
Sum eiendeler 126.000 128.000 127.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -36.000 -17.000 -1.000
Sum egenkapital 6.000 8.000 19.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 120.000 108.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 128.000 127.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 -16.000 -1.000
Driftskostnader -8.000 -9.000 -16.000 -1.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -16.000 -1.000
Finansinntekter 6.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0
Finans 6.000 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -11.000 -16.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 119.000 120.000 44.000
Sum anleggsmidler 75.000 119.000 120.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 50.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 9.000 7.000 0
Sum omløpsmidler 51.000 9.000 7.000 0
Sum eiendeler 126.000 128.000 127.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -36.000 -17.000 -1.000
Sum egenkapital 6.000 8.000 19.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 120.000 108.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 120.000 108.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 128.000 127.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 -111.000 -101.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.1 0.1
Soliditet 4.8 6.3 1 79.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5
Gjeldsgrad 2 1 5.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.6 -4.7 -12.6 -2.3
Signatur
12.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex