Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Imo Holding AS
Juridisk navn:  Imo Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 15 Selfors Stigerplatåveien 9 Fax:
8604 Mo I Rana 8626 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 993357049
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: imo holdning as
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Bedre Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-77.54%
Egenkapital  
  
4.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 582.000 582.000 582.000 582.000 455.000
Resultat: 137.000 610.000 595.000 753.000 -13.000
Egenkapital: 1.653.000 1.584.000 955.000 378.000 -917.000
Regnskap for  Imo Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 582.000 582.000 582.000 582.000 455.000
Driftskostnader -321.000 -331.000 -322.000 -318.000 -238.000
Driftsresultat 261.000 252.000 260.000 264.000 217.000
Finansinntekter 0 500.000 500.000 676.000 0
Finanskostnader -125.000 -141.000 -165.000 -187.000 -230.000
Finans -125.000 359.000 335.000 489.000 -230.000
Resultat før skatt 137.000 610.000 595.000 753.000 -13.000
Skattekostnad -67.000 18.000 -17.000 -108.000 -728.000
Årsresultat 69.000 629.000 578.000 646.000 -741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.756.000 5.491.000 5.708.000 5.755.000 5.972.000
Sum omløpsmidler 890.000 722.000 292.000 375.000 170.000
Sum eiendeler 7.646.000 6.213.000 6.000.000 6.130.000 6.142.000
Sum opptjent egenkapital 1.553.000 1.484.000 855.000 278.000 -1.017.000
Sum egenkapital 1.653.000 1.584.000 955.000 378.000 -917.000
Sum langsiktig gjeld 4.357.000 4.495.000 4.909.000 5.605.000 7.050.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 135.000 136.000 148.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 7.646.000 6.214.000 6.000.000 6.131.000 6.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 455.000
Andre inntekter 582.000 582.000 582.000 582.000 0
Driftsinntekter 582.000 582.000 582.000 582.000 455.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -114.000 -105.000 -101.000 -57.000
Driftskostnader -321.000 -331.000 -322.000 -318.000 -238.000
Driftsresultat 261.000 252.000 260.000 264.000 217.000
Finansinntekter 0 500.000 500.000 676.000 0
Finanskostnader -125.000 -141.000 -165.000 -187.000 -230.000
Finans -125.000 359.000 335.000 489.000 -230.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 629.000 578.000 646.000 -741.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.204.000 2.421.000 2.808.000 2.854.000 3.071.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.204.000 2.421.000 2.808.000 2.854.000 3.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.552.000 3.071.000 2.901.000 2.901.000 2.901.000
Sum anleggsmidler 6.756.000 5.491.000 5.708.000 5.755.000 5.972.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 684.000 393.000 111.000 211.000 217.000
Andre fordringer 36.000 35.000 30.000 30.000 732.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 170.000 294.000 151.000 134.000 0
Sum omløpsmidler 890.000 722.000 292.000 375.000 170.000
Sum eiendeler 7.646.000 6.213.000 6.000.000 6.130.000 6.142.000
Sum opptjent egenkapital 1.553.000 1.484.000 855.000 278.000 -1.017.000
Sum egenkapital 1.653.000 1.584.000 955.000 378.000 -917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 148.000 104.000 125.000 108.000 649.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.357.000 4.495.000 4.909.000 5.605.000 7.050.000
Leverandørgjeld 5.000 4.000 2.000 10.000 -2.000
Betalbar skatt 0 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 128.000 133.000 138.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.504.000 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 135.000 136.000 148.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 7.646.000 6.214.000 6.000.000 6.131.000 6.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -746.000 587.000 156.000 227.000 161.000
Likviditetsgrad 1 0.5 5.3 2.1 2.5 18.9
Likviditetsgrad 2 0.5 5.3 2.1 2.5 18.9
Soliditet 21.6 25.5 15.9 6.2 -14.9
Resultatgrad 44.8 43.3 44.7 45.4 47.7
Rentedekningsgrad 2.1 1.8 1.6 1.4 0.9
Gjeldsgrad 3.6 2.9 5.3 15.2 -7.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 12.1 12.7 15.3 3.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex