Impregneringsteknikk As
Juridisk navn:  Impregneringsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høvikskogen 29A Høvikskogen 29A Fax:
3477 Båtstø 3477 Båtstø
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 914174333
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor A
Utvikling:
Omsetning  
  
56.38%
Resultat  
  
-114.42%
Egenkapital  
  
-17.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.251.000 800.000 147.000 0 0
Resultat: -15.000 104.000 -7.000 -6.000 -2.000
Egenkapital: 73.000 88.000 3.000 11.000 16.000
Regnskap for  Impregneringsteknikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.251.000 800.000 147.000 0 0
Driftskostnader -1.267.000 -696.000 -154.000 -6.000 -2.000
Driftsresultat -15.000 104.000 -7.000 -6.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 104.000 -7.000 -6.000 -2.000
Skattekostnad 0 -18.000 0 0 0
Årsresultat -15.000 85.000 -7.000 -6.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 226.000 132.000 6.000 16.000 16.000
Sum eiendeler 226.000 132.000 6.000 16.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 58.000 -27.000 -8.000 -2.000
Sum egenkapital 73.000 88.000 3.000 11.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 44.000 3.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 226.000 132.000 6.000 15.000 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.251.000 800.000 147.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.251.000 800.000 147.000 0 0
Varekostnad -416.000 -525.000 -43.000 0 0
Lønninger -604.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -171.000 -111.000 -6.000 -2.000
Driftskostnader -1.267.000 -696.000 -154.000 -6.000 -2.000
Driftsresultat -15.000 104.000 -7.000 -6.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 85.000 -7.000 -6.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 112.000 0 0 0 0
Andre fordringer 76.000 92.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 41.000 3.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 226.000 132.000 6.000 16.000 16.000
Sum eiendeler 226.000 132.000 6.000 16.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 58.000 -27.000 -8.000 -2.000
Sum egenkapital 73.000 88.000 3.000 11.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 26.000 0 5.000 0
Betalbar skatt 0 18.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 0 -2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 0 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 44.000 3.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 226.000 132.000 6.000 15.000 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 88.000 3.000 11.000 16.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3 2 3.2
Likviditetsgrad 2 1.5 3 2 3.3 0.0
Soliditet 32.3 66.7 5 68.8 100.0
Resultatgrad -1.2 1 -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 0.5 1 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.6 78.8 -116.7 -37.5 -12.5
Signatur
16.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex