Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inco Holding AS
Juridisk navn:  Inco Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779406
C/O Helge Indreland Steinbru C/O Helge Indreland Steinbru Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 992220236
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
16.67%
Egenkapital  
  
-23.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -6.000 -168.000 -5.000 -6.000
Egenkapital: -26.000 -21.000 -15.000 153.000 158.000
Regnskap for  Inco Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -6.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -162.000 0 0
Finans 0 0 -162.000 0 0
Resultat før skatt -5.000 -6.000 -168.000 -5.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -6.000 -168.000 -5.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 162.000 162.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 0 1.000 1.000 163.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -214.000 -209.000 -203.000 -35.000 -30.000
Sum egenkapital -26.000 -21.000 -15.000 153.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 21.000 15.000 9.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 162.000 163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -5.000 -6.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -6.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -162.000 0 0
Finans 0 0 -162.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -6.000 -168.000 -5.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 162.000 162.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 162.000 162.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 0 1.000 1.000 163.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -214.000 -209.000 -203.000 -35.000 -30.000
Sum egenkapital -26.000 -21.000 -15.000 153.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 17.000 18.000 12.000 6.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 21.000 15.000 9.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 162.000 163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -20.000 -14.000 -8.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2 0.3
Soliditet 94.4 96.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.1 -3.7
Signatur
11.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex