Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inco Technic AS
Juridisk navn:  Inco Technic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779406
C/O Helge Indreland Steinbru C/O Helge Indreland Steinbru Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 992257970
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.11%
Resultat  
  
-350%
Egenkapital  
  
-1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.000 123.000 282.000 320.000 661.000
Resultat: -27.000 -6.000 -263.000 -286.000 -256.000
Egenkapital: -2.058.000 -2.031.000 -2.025.000 -1.762.000 -1.475.000
Regnskap for  Inco Technic AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.000 123.000 282.000 320.000 661.000
Driftskostnader -37.000 -107.000 -526.000 -577.000 -874.000
Driftsresultat -15.000 16.000 -243.000 -256.000 -213.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -25.000 -23.000 -33.000 -45.000
Finans -12.000 -23.000 -20.000 -30.000 -43.000
Resultat før skatt -27.000 -6.000 -263.000 -286.000 -256.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -6.000 -263.000 -286.000 -256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 55.000 128.000 202.000
Sum omløpsmidler 16.000 13.000 48.000 47.000 219.000
Sum eiendeler 16.000 14.000 103.000 175.000 421.000
Sum opptjent egenkapital -2.210.000 -2.183.000 -2.177.000 -1.914.000 -1.628.000
Sum egenkapital -2.058.000 -2.031.000 -2.025.000 -1.762.000 -1.475.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 95.000
Sum kortsiktig gjeld 2.074.000 2.045.000 2.127.000 1.937.000 1.801.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 14.000 102.000 175.000 420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 43.000 282.000 320.000 661.000
Andre inntekter 0 80.000 0 0 0
Driftsinntekter 22.000 123.000 282.000 320.000 661.000
Varekostnad -11.000 -54.000 -152.000 -171.000 -397.000
Lønninger 0 0 -6.000 -7.000 -10.000
Avskrivning -1.000 -4.000 -74.000 -74.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -49.000 -294.000 -326.000 -370.000
Driftskostnader -37.000 -107.000 -526.000 -577.000 -874.000
Driftsresultat -15.000 16.000 -243.000 -256.000 -213.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -25.000 -23.000 -33.000 -45.000
Finans -12.000 -23.000 -20.000 -30.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -6.000 -263.000 -286.000 -256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 1.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 55.000 128.000 202.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 55.000 128.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 55.000 128.000 202.000
Varebeholdning 0 0 31.000 40.000 39.000
Kundefordringer 0 0 0 0 180.000
Andre fordringer 0 1.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 13.000 48.000 47.000 219.000
Sum eiendeler 16.000 14.000 103.000 175.000 421.000
Sum opptjent egenkapital -2.210.000 -2.183.000 -2.177.000 -1.914.000 -1.628.000
Sum egenkapital -2.058.000 -2.031.000 -2.025.000 -1.762.000 -1.475.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 256.000 255.000 180.000 338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 95.000
Leverandørgjeld 151.000 138.000 138.000 224.000 284.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 5.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.923.000 1.651.000 1.733.000 1.527.000 1.143.000
Sum kortsiktig gjeld 2.074.000 2.045.000 2.127.000 1.937.000 1.801.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 14.000 102.000 175.000 420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.058.000 -2.032.000 -2.079.000 -1.890.000 -1.582.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -12862.5 -14507.1 -1985.3 -1006.9 -350.4
Resultatgrad -68.2 1 -86.2 -80.0 -32.2
Rentedekningsgrad -1.3 0.6 -10.6 -7.7 -4.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet -93.8 128.6 -235.3 -144.6 -50.1
Signatur
04.02.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex