Indre Agder Transport AS
Juridisk navn:  Indre Agder Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37930000
Hornnes Næringspark Kjetsåvegen 14 Hornnes Næringspark Kjetsåvegen 14 Fax: 37930100
4737 Hornnes 4737 Hornnes
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 886471432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/8/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.16%
Resultat  
  
4.47%
Egenkapital  
  
17.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 42.973.000 34.892.000 33.250.000 32.307.000 33.301.000
Resultat: 421.000 403.000 124.000 -273.000 1.348.000
Egenkapital: 2.305.000 1.964.000 1.565.000 1.286.000 1.129.000
Regnskap for  Indre Agder Transport AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 42.973.000 34.892.000 33.250.000 32.307.000 33.301.000
Driftskostnader -42.282.000 -34.299.000 -32.845.000 -32.280.000 -31.661.000
Driftsresultat 691.000 593.000 405.000 27.000 1.641.000
Finansinntekter 10.000 9.000 7.000 3.000 0
Finanskostnader -279.000 -200.000 -289.000 -303.000 -293.000
Finans -269.000 -191.000 -282.000 -300.000 -293.000
Resultat før skatt 421.000 403.000 124.000 -273.000 1.348.000
Skattekostnad -80.000 -74.000 -11.000 69.000 -375.000
Årsresultat 341.000 329.000 112.000 -204.000 973.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.598.000 3.212.000 3.683.000 3.781.000 2.572.000
Sum omløpsmidler 8.832.000 7.414.000 7.192.000 5.618.000 7.812.000
Sum eiendeler 12.430.000 10.626.000 10.875.000 9.399.000 10.384.000
Sum opptjent egenkapital 1.606.000 1.265.000 937.000 824.000 1.029.000
Sum egenkapital 2.305.000 1.964.000 1.565.000 1.286.000 1.129.000
Sum langsiktig gjeld 3.641.000 3.473.000 4.621.000 5.211.000 2.478.000
Sum kortsiktig gjeld 6.483.000 5.189.000 4.690.000 2.902.000 6.777.000
Sum gjeld og egenkapital 12.429.000 10.626.000 10.877.000 9.398.000 10.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.046.000 29.847.000 28.791.000 26.491.000 26.943.000
Andre inntekter 5.927.000 5.045.000 4.459.000 5.817.000 6.359.000
Driftsinntekter 42.973.000 34.892.000 33.250.000 32.307.000 33.301.000
Varekostnad -11.281.000 -7.136.000 -9.050.000 -8.104.000 -13.384.000
Lønninger -12.366.000 -11.434.000 -8.830.000 -8.862.000 -6.292.000
Avskrivning -402.000 -400.000 -489.000 -377.000 -365.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.233.000 -15.329.000 -14.476.000 -14.937.000 -11.620.000
Driftskostnader -42.282.000 -34.299.000 -32.845.000 -32.280.000 -31.661.000
Driftsresultat 691.000 593.000 405.000 27.000 1.641.000
Finansinntekter 10.000 9.000 7.000 3.000 0
Finanskostnader -279.000 -200.000 -289.000 -303.000 -293.000
Finans -269.000 -191.000 -282.000 -300.000 -293.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -510.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 341.000 329.000 112.000 -204.000 973.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.501.000 1.564.000 1.626.000 1.583.000 981.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.885.000 1.286.000 1.415.000 1.450.000 1.182.000
Sum varige driftsmidler 3.386.000 2.850.000 3.041.000 3.033.000 2.163.000
Sum finansielle anleggsmidler 212.000 362.000 642.000 748.000 409.000
Sum anleggsmidler 3.598.000 3.212.000 3.683.000 3.781.000 2.572.000
Varebeholdning 1.828.000 1.582.000 1.389.000 1.203.000 1.056.000
Kundefordringer 4.619.000 2.975.000 3.513.000 2.967.000 5.913.000
Andre fordringer 1.544.000 1.635.000 1.989.000 1.174.000 301.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 841.000 1.221.000 302.000 275.000 542.000
Sum omløpsmidler 8.832.000 7.414.000 7.192.000 5.618.000 7.812.000
Sum eiendeler 12.430.000 10.626.000 10.875.000 9.399.000 10.384.000
Sum opptjent egenkapital 1.606.000 1.265.000 937.000 824.000 1.029.000
Sum egenkapital 2.305.000 1.964.000 1.565.000 1.286.000 1.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 495.000 415.000 319.000 245.000 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 466.000 118.000 709.000
Sum langsiktig gjeld 3.641.000 3.473.000 4.621.000 5.211.000 2.478.000
Leverandørgjeld 2.431.000 1.781.000 2.479.000 1.276.000 4.196.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 99.000
Skyldig offentlige avgifter 1.581.000 1.341.000 927.000 840.000 761.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.472.000 2.066.000 817.000 669.000 1.011.000
Sum kortsiktig gjeld 6.483.000 5.189.000 4.690.000 2.902.000 6.777.000
Sum gjeld og egenkapital 12.429.000 10.626.000 10.877.000 9.398.000 10.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.349.000 2.225.000 2.502.000 2.716.000 1.035.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.6 1.0
Soliditet 18.5 18.5 14.4 13.7 10.9
Resultatgrad 1.6 1.7 1.2 0.1 4.9
Rentedekningsgrad 2.5 3 1.4 0.1 5.6
Gjeldsgrad 4.4 4.4 5.9 6.3 8.2
Total kapitalrentabilitet 5.6 5.7 3.8 0.3 15.8
Signatur
08.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex