Indre Buer AS
Juridisk navn:  Indre Buer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78423272
Postboks 131 Dalveien 7 Fax:
9691 Havøysund 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Finnmark Måsøy
Org.nr: 978644422
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.08%
Resultat  
  
-4.4%
Egenkapital  
  
29.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 280.000 277.000 274.000 272.000 234.000
Resultat: 152.000 159.000 158.000 141.000 102.000
Egenkapital: -371.000 -523.000 -682.000 -841.000 -982.000
Regnskap for  Indre Buer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 280.000 277.000 274.000 272.000 234.000
Driftskostnader -127.000 -114.000 -101.000 -106.000 -99.000
Driftsresultat 152.000 163.000 173.000 165.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -15.000 -24.000 -33.000
Finans 0 -4.000 -15.000 -24.000 -33.000
Resultat før skatt 152.000 159.000 158.000 141.000 102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 159.000 158.000 141.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 835.000 835.000 835.000 835.000 835.000
Sum omløpsmidler 373.000 218.000 137.000 84.000 18.000
Sum eiendeler 1.208.000 1.053.000 972.000 919.000 853.000
Sum opptjent egenkapital -571.000 -723.000 -882.000 -1.041.000 -1.182.000
Sum egenkapital -371.000 -523.000 -682.000 -841.000 -982.000
Sum langsiktig gjeld 1.570.000 1.570.000 1.649.000 1.746.000 1.833.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 6.000 5.000 14.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.208.000 1.053.000 972.000 919.000 853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 280.000 277.000 240.000 240.000 213.000
Andre inntekter 0 0 34.000 32.000 21.000
Driftsinntekter 280.000 277.000 274.000 272.000 234.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000 -114.000 -101.000 -106.000 -99.000
Driftskostnader -127.000 -114.000 -101.000 -106.000 -99.000
Driftsresultat 152.000 163.000 173.000 165.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -15.000 -24.000 -33.000
Finans 0 -4.000 -15.000 -24.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 159.000 158.000 141.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 835.000 835.000 835.000 835.000 835.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 835.000 835.000 835.000 835.000 835.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 835.000 835.000 835.000 835.000 835.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 92.000 58.000 39.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 292.000 127.000 79.000 46.000 13.000
Sum omløpsmidler 373.000 218.000 137.000 84.000 18.000
Sum eiendeler 1.208.000 1.053.000 972.000 919.000 853.000
Sum opptjent egenkapital -571.000 -723.000 -882.000 -1.041.000 -1.182.000
Sum egenkapital -371.000 -523.000 -682.000 -841.000 -982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.570.000 1.570.000 1.649.000 1.746.000 1.833.000
Leverandørgjeld 9.000 6.000 5.000 14.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 6.000 5.000 14.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.208.000 1.053.000 972.000 919.000 853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 364.000 212.000 132.000 70.000 16.000
Likviditetsgrad 1 41.4 36.3 27.4 6.0 9.0
Likviditetsgrad 2 41.4 36.3 27.4 6.1 9.1
Soliditet -30.7 -49.7 -70.2 -91.5 -115.1
Resultatgrad 54.3 58.8 63.1 60.7 57.7
Rentedekningsgrad 40.8 11.5 6.9 4.1
Gjeldsgrad -4.3 -2.4 -2.1 -1.9
Total kapitalrentabilitet 12.6 15.5 17.8 18.0 15.8
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER ALENE OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex