Indreholmen Bygg As
Juridisk navn:  Indreholmen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55346000
C/O Defacto Regnskap As Kontorsenteret Austevoll Prestegården Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 985737908
Aksjekapital: 4.005.760 NOK
Etableringsdato: 5/19/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1403.57%
Egenkapital  
  
30.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.240.000 0 0 0 0
Resultat: 1.095.000 -84.000 -109.000 -81.000 -56.000
Egenkapital: 4.695.000 3.599.000 3.683.000 3.792.000 3.873.000
Regnskap for  Indreholmen Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.240.000 0 0 0 0
Driftskostnader -87.000 -30.000 -52.000 -43.000 -60.000
Driftsresultat 1.154.000 -30.000 -52.000 -43.000 -60.000
Finansinntekter 5.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -63.000 -54.000 -57.000 -39.000 0
Finans -58.000 -54.000 -57.000 -38.000 4.000
Resultat før skatt 1.095.000 -84.000 -109.000 -81.000 -56.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.095.000 -84.000 -109.000 -81.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.943.000 5.645.000 5.624.000 5.476.000 3.972.000
Sum omløpsmidler 814.000 79.000 97.000 270.000 34.000
Sum eiendeler 4.757.000 5.724.000 5.721.000 5.746.000 4.006.000
Sum opptjent egenkapital 689.000 -406.000 -322.000 -214.000 -133.000
Sum egenkapital 4.695.000 3.599.000 3.683.000 3.792.000 3.873.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.059.000 1.915.000 1.815.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 65.000 122.000 139.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 4.757.000 5.724.000 5.721.000 5.746.000 4.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.240.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.240.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -30.000 -52.000 -43.000 -60.000
Driftskostnader -87.000 -30.000 -52.000 -43.000 -60.000
Driftsresultat 1.154.000 -30.000 -52.000 -43.000 -60.000
Finansinntekter 5.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -63.000 -54.000 -57.000 -39.000 0
Finans -58.000 -54.000 -57.000 -38.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.095.000 -84.000 -109.000 -81.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 5.645.000 5.624.000 5.476.000 3.972.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 100.000 5.645.000 5.624.000 5.476.000 3.972.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.843.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.943.000 5.645.000 5.624.000 5.476.000 3.972.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 810.000 79.000 88.000 270.000 34.000
Sum omløpsmidler 814.000 79.000 97.000 270.000 34.000
Sum eiendeler 4.757.000 5.724.000 5.721.000 5.746.000 4.006.000
Sum opptjent egenkapital 689.000 -406.000 -322.000 -214.000 -133.000
Sum egenkapital 4.695.000 3.599.000 3.683.000 3.792.000 3.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.059.000 1.915.000 1.815.000 50.000
Leverandørgjeld 19.000 22.000 50.000 96.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 43.000 72.000 43.000 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 65.000 122.000 139.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 4.757.000 5.724.000 5.721.000 5.746.000 4.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 752.000 14.000 -25.000 131.000 -49.000
Likviditetsgrad 1 13.1 1.2 0.8 1.9 0.4
Likviditetsgrad 2 13.1 1.2 0.8 2.0 0.5
Soliditet 98.7 62.9 64.4 66.0 96.7
Resultatgrad 93.1
Rentedekningsgrad 18.3 -0.6 -0.9 -1.1
Gjeldsgrad 0 0.6 0.6 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 24.4 -0.5 -0.9 -0.7 -1.4
Signatur
11.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex