Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industrimiljø Vest Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Juridisk navn:  Industrimiljø Vest Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 53 Fåberggata 128 Fax:
2601 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Oppland Lillehammer
Org.nr: 979282621
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/30/1997
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.59%
Resultat  
  
40.76%
Egenkapital  
  
-15.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 533.000 402.000 752.000 1.237.000 759.000
Resultat: 518.000 368.000 725.000 1.081.000 750.000
Egenkapital: 2.603.000 3.073.000 2.704.000 1.971.000 783.000
Regnskap for  Industrimiljø Vest Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 533.000 402.000 752.000 1.237.000 759.000
Driftskostnader -28.000 -48.000 -52.000 -184.000 -28.000
Driftsresultat 505.000 354.000 699.000 1.053.000 732.000
Finansinntekter 14.000 15.000 26.000 28.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 14.000 15.000 26.000 28.000 18.000
Resultat før skatt 518.000 368.000 725.000 1.081.000 750.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 518.000 368.000 725.000 1.081.000 750.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.610.000 3.084.000 2.762.000 1.968.000 861.000
Sum eiendeler 2.610.000 3.084.000 2.762.000 1.968.000 861.000
Sum opptjent egenkapital 2.603.000 3.073.000 2.704.000 1.971.000 783.000
Sum egenkapital 2.603.000 3.073.000 2.704.000 1.971.000 783.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 11.000 58.000 -3.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 2.610.000 3.084.000 2.762.000 1.968.000 861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 533.000 402.000 752.000 1.237.000 759.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 533.000 402.000 752.000 1.237.000 759.000
Varekostnad 0 -19.000 -23.000 -100.000 -17.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -29.000 -29.000 -84.000 -11.000
Driftskostnader -28.000 -48.000 -52.000 -184.000 -28.000
Driftsresultat 505.000 354.000 699.000 1.053.000 732.000
Finansinntekter 14.000 15.000 26.000 28.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 14.000 15.000 26.000 28.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 518.000 368.000 725.000 1.081.000 750.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.610.000 3.084.000 2.762.000 1.968.000 861.000
Sum omløpsmidler 2.610.000 3.084.000 2.762.000 1.968.000 861.000
Sum eiendeler 2.610.000 3.084.000 2.762.000 1.968.000 861.000
Sum opptjent egenkapital 2.603.000 3.073.000 2.704.000 1.971.000 783.000
Sum egenkapital 2.603.000 3.073.000 2.704.000 1.971.000 783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 14.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -3.000 58.000 -3.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 11.000 58.000 -3.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 2.610.000 3.084.000 2.762.000 1.968.000 861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.603.000 3.073.000 2.704.000 1.971.000 783.000
Likviditetsgrad 1 372.9 280.4 47.6 -656.0 11.0
Likviditetsgrad 2 372.9 280.4 47.7 -655.9 11.1
Soliditet 99.7 99.6 97.9 100.2 90.9
Resultatgrad 94.7 88.1 93.0 85.1 96.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.9 1 26.2 54.9 87.1
Signatur
18.04.2012
BENGT-GØRAN LENNART LINDGREN
SOLAREN 222
65594 KARLSTAD
SVERIGE
SVERIGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex