Ine-cathrin Paulsen As
Juridisk navn:  Ine-cathrin Paulsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75644440
Terminalveien 7 Terminalveien 7 Fax:
8208 Fauske 8208 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 921403348
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema Franchise Norge As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 7.165.000
Resultat: 64.000
Egenkapital: 549.000
Regnskap for  Ine-cathrin Paulsen As
Resultat 2018
Driftsinntekter 7.165.000
Driftskostnader -7.104.000
Driftsresultat 61.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Resultat før skatt 64.000
Skattekostnad -15.000
Årsresultat 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 6.716.000
Sum eiendeler 6.716.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 549.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 6.165.000
Sum gjeld og egenkapital 6.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.075.000
Andre inntekter 90.000
Driftsinntekter 7.165.000
Varekostnad -5.953.000
Lønninger -433.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -718.000
Driftskostnader -7.104.000
Driftsresultat 61.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 2.749.000
Kundefordringer 222.000
Andre fordringer 201.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.544.000
Sum omløpsmidler 6.716.000
Sum eiendeler 6.716.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 5.585.000
Betalbar skatt 14.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 469.000
Sum kortsiktig gjeld 6.165.000
Sum gjeld og egenkapital 6.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 551.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 8.2
Resultatgrad 0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.2
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex