Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Infinitta Future Holding As
Juridisk navn:  Infinitta Future Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99460116
Postboks 539 Fax:
2304 Hamar 9657 Kårhamn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 913131959
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Gjøvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 102.000 -11.000 -9.000 0
Egenkapital: 104.000 104.000 2.000 13.000 22.000
Regnskap for  Infinitta Future Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -27.000 -11.000 -8.000 0
Driftsresultat 0 -27.000 -11.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 130.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 130.000 0 0 0
Resultat før skatt 0 102.000 -11.000 -9.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 102.000 -11.000 -9.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 463.000 463.000 473.000 57.000 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 94.000 3.000 30.000
Sum eiendeler 466.000 466.000 567.000 60.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 83.000 -20.000 -9.000 0
Sum egenkapital 104.000 104.000 2.000 13.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 362.000 362.000 565.000 47.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 467.000 567.000 60.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -27.000 -11.000 -8.000 0
Driftskostnader 0 -27.000 -11.000 -8.000 0
Driftsresultat 0 -27.000 -11.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 130.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 130.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 102.000 -11.000 -9.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 57.000 57.000 57.000 57.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 57.000 57.000 57.000 57.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 407.000 407.000 416.000 0 0
Sum anleggsmidler 463.000 463.000 473.000 57.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 94.000 3.000 30.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 94.000 3.000 30.000
Sum eiendeler 466.000 466.000 567.000 60.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 83.000 -20.000 -9.000 0
Sum egenkapital 104.000 104.000 2.000 13.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 360.000 565.000 46.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 362.000 565.000 47.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 467.000 567.000 60.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -359.000 -359.000 -471.000 -44.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.2 0.1 3.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2 0.1 3.8
Soliditet 22.3 22.3 0.4 21.7 73.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 3.5 282.5 3.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 0 22.1 -1.9 -13.3 0.0
Signatur
13.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
PROKURA
JANUSEVICIUS VLADISLOVAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex