Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Infografen AS
Juridisk navn:  Infografen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73979339
Postboks 239 Olav Magnussons Veg 36 Fax: 73979339
7129 Brekstad 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 971233265
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/6/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
230.23%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-62.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.311.000 397.000 162.000 6.000 82.000
Resultat: -45.000 -30.000 5.000 -27.000 21.000
Egenkapital: 28.000 74.000 104.000 127.000 155.000
Regnskap for  Infografen AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.311.000 397.000 162.000 6.000 82.000
Driftskostnader -1.356.000 -427.000 -157.000 -35.000 -63.000
Driftsresultat -45.000 -30.000 5.000 -29.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -45.000 -30.000 5.000 -27.000 21.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 0 -6.000
Årsresultat -45.000 -30.000 4.000 -27.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 316.000 58.000 20.000 0 0
Sum omløpsmidler 236.000 161.000 110.000 127.000 186.000
Sum eiendeler 552.000 219.000 130.000 127.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -26.000 4.000 27.000 55.000
Sum egenkapital 28.000 74.000 104.000 127.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 166.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 358.000 145.000 26.000 0 32.000
Sum gjeld og egenkapital 552.000 219.000 130.000 127.000 187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.291.000 390.000 162.000 5.000 82.000
Andre inntekter 20.000 7.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 1.311.000 397.000 162.000 6.000 82.000
Varekostnad -657.000 -136.000 -41.000 -2.000 -4.000
Lønninger -159.000 -66.000 -3.000 0 -10.000
Avskrivning -42.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -498.000 -225.000 -113.000 -33.000 -49.000
Driftskostnader -1.356.000 -427.000 -157.000 -35.000 -63.000
Driftsresultat -45.000 -30.000 5.000 -29.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 -30.000 4.000 -27.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 277.000 38.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 277.000 38.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 20.000 20.000 0 0
Sum anleggsmidler 316.000 58.000 20.000 0 0
Varebeholdning 3.000 0 0 0 2.000
Kundefordringer -15.000 33.000 5.000 0 48.000
Andre fordringer 151.000 98.000 98.000 5.000 0
Sum investeringer 30.000 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 30.000 7.000 122.000 136.000
Sum omløpsmidler 236.000 161.000 110.000 127.000 186.000
Sum eiendeler 552.000 219.000 130.000 127.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -26.000 4.000 27.000 55.000
Sum egenkapital 28.000 74.000 104.000 127.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 166.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 88.000 15.000 11.000 0 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 29.000 13.000 0 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 170.000 100.000 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 358.000 145.000 26.000 0 32.000
Sum gjeld og egenkapital 552.000 219.000 130.000 127.000 187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -122.000 16.000 84.000 127.000 154.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 4.2 5.8
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 4.3 0.0 5.8
Soliditet 5.1 33.8 80.0 100.0 82.9
Resultatgrad -3.4 -7.6 3.1 -483.3 24.4
Rentedekningsgrad 5.0
Gjeldsgrad 18.7 2 0.3 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet -8.2 -13.7 3.8 -21.3 11.8
Signatur
05.12.2011
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
JAN SKAVDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex