Infokiosk AS
Juridisk navn:  Infokiosk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97093977
Frøland 32 O.J. Brochs Gate 16C Fax: 55946221
5650 Tysse 5006 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983811213
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2001 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.7%
Resultat  
  
125%
Egenkapital  
  
15.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 272.000 343.000 342.000 103.000 242.000
Resultat: 2.000 -8.000 39.000 -82.000 51.000
Egenkapital: 22.000 19.000 28.000 -11.000 71.000
Regnskap for  Infokiosk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 272.000 343.000 342.000 103.000 242.000
Driftskostnader -270.000 -351.000 -303.000 -184.000 -191.000
Driftsresultat 2.000 -8.000 39.000 -82.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 -8.000 39.000 -82.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -16.000
Årsresultat 2.000 -8.000 39.000 -82.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 121.000 32.000 63.000 48.000 193.000
Sum eiendeler 121.000 32.000 63.000 48.000 193.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -81.000 -72.000 -111.000 -29.000
Sum egenkapital 22.000 19.000 28.000 -11.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 13.000 35.000 59.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 122.000 32.000 63.000 48.000 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 272.000 339.000 317.000 103.000 242.000
Andre inntekter 0 4.000 25.000 0 0
Driftsinntekter 272.000 343.000 342.000 103.000 242.000
Varekostnad -70.000 -124.000 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -200.000 -226.000 -303.000 -184.000 -191.000
Driftskostnader -270.000 -351.000 -303.000 -184.000 -191.000
Driftsresultat 2.000 -8.000 39.000 -82.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -8.000 39.000 -82.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 25.000 25.000 40.000 131.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 7.000 38.000 8.000 62.000
Sum omløpsmidler 121.000 32.000 63.000 48.000 193.000
Sum eiendeler 121.000 32.000 63.000 48.000 193.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -81.000 -72.000 -111.000 -29.000
Sum egenkapital 22.000 19.000 28.000 -11.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 70.000 0 15.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 -8.000 -2.000 2.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 21.000 22.000 57.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 13.000 35.000 59.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 122.000 32.000 63.000 48.000 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 19.000 28.000 -11.000 71.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.5 1.8 0.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 2.5 1.8 0.8 1.6
Soliditet 1 59.4 44.4 -22.9 36.8
Resultatgrad 0.7 -2.3 11.4 -79.6 21.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.5 0.7 1.3 -5.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.6 61.9 -170.8 26.4
Signatur
07.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex