Infotjenester Group As
Juridisk navn:  Infotjenester Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69971700
Postboks 1113 Kalnesveien 5 Fax: 69971717
1705 Sarpsborg 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 937475918
Aksjekapital: 2.441.731 NOK
Antall ansatte: 148
Etableringsdato: 7/9/1985 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: info tjenester as
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.65%
Resultat  
  
5.11%
Egenkapital  
  
13.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 256.019.000 235.631.000 233.064.000 217.255.000 201.764.000
Resultat: 58.201.000 55.372.000 48.856.000 38.583.000 38.475.000
Egenkapital: 74.360.000 65.314.000 48.214.000 40.870.000 32.267.000
Regnskap for  Infotjenester Group As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 256.019.000 235.631.000 233.064.000 217.255.000 201.764.000
Driftskostnader -216.261.000 -200.108.000 -191.540.000 -180.113.000 -163.549.000
Driftsresultat 39.758.000 35.524.000 41.525.000 37.142.000 38.214.000
Finansinntekter 20.098.000 23.259.000 8.641.000 3.298.000 2.883.000
Finanskostnader -1.655.000 -3.412.000 -1.309.000 -1.858.000 -2.622.000
Finans 18.443.000 19.847.000 7.332.000 1.440.000 261.000
Resultat før skatt 58.201.000 55.372.000 48.856.000 38.583.000 38.475.000
Skattekostnad -9.155.000 -8.272.000 -10.408.000 -9.980.000 -11.095.000
Årsresultat 49.046.000 47.100.000 38.448.000 28.603.000 27.380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.913.000 132.865.000 61.083.000 71.470.000 46.374.000
Sum omløpsmidler 208.720.000 163.815.000 171.171.000 146.160.000 114.509.000
Sum eiendeler 330.633.000 296.680.000 232.254.000 217.630.000 160.883.000
Sum opptjent egenkapital 69.818.000 60.772.000 43.672.000 36.328.000 27.725.000
Sum egenkapital 74.360.000 65.314.000 48.214.000 40.870.000 32.267.000
Sum langsiktig gjeld 55.627.000 64.474.000 24.333.000 31.373.000 0
Sum kortsiktig gjeld 200.647.000 166.891.000 159.707.000 145.387.000 128.616.000
Sum gjeld og egenkapital 330.634.000 296.679.000 232.254.000 217.630.000 160.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 255.113.000 233.341.000 231.476.000 214.793.000 200.286.000
Andre inntekter 906.000 2.290.000 1.588.000 2.463.000 1.478.000
Driftsinntekter 256.019.000 235.631.000 233.064.000 217.255.000 201.764.000
Varekostnad -9.278.000 -11.832.000 -13.636.000 -15.004.000 -14.723.000
Lønninger -128.365.000 -119.290.000 -119.336.000 -119.113.000 -101.131.000
Avskrivning -7.108.000 -5.830.000 -4.573.000 -3.262.000 -2.412.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.510.000 -63.156.000 -53.995.000 -42.734.000 -45.283.000
Driftskostnader -216.261.000 -200.108.000 -191.540.000 -180.113.000 -163.549.000
Driftsresultat 39.758.000 35.524.000 41.525.000 37.142.000 38.214.000
Finansinntekter 20.098.000 23.259.000 8.641.000 3.298.000 2.883.000
Finanskostnader -1.655.000 -3.412.000 -1.309.000 -1.858.000 -2.622.000
Finans 18.443.000 19.847.000 7.332.000 1.440.000 261.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -730.000
Utbytte 0 0 0 0 -21.000.000
Årsresultat 49.046.000 47.100.000 38.448.000 28.603.000 27.380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.314.000 9.400.000 7.311.000 5.753.000 5.106.000
Fast eiendom 0 0 0 6.162.000 6.162.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.997.000 10.996.000 11.223.000 8.158.000 5.864.000
Sum varige driftsmidler 7.997.000 10.996.000 11.223.000 14.320.000 12.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 107.602.000 112.469.000 42.549.000 51.397.000 29.242.000
Sum anleggsmidler 121.913.000 132.865.000 61.083.000 71.470.000 46.374.000
Varebeholdning 0 0 0 86.000 260.000
Kundefordringer 30.439.000 22.176.000 23.197.000 19.058.000 14.121.000
Andre fordringer 36.658.000 24.881.000 4.120.000 22.912.000 13.327.000
Sum investeringer 43.152.000 43.854.000 41.221.000 39.887.000 2.786.000
Kasse, bank 98.472.000 72.903.000 86.364.000 64.216.000 84.014.000
Sum omløpsmidler 208.720.000 163.815.000 171.171.000 146.160.000 114.509.000
Sum eiendeler 330.633.000 296.680.000 232.254.000 217.630.000 160.883.000
Sum opptjent egenkapital 69.818.000 60.772.000 43.672.000 36.328.000 27.725.000
Sum egenkapital 74.360.000 65.314.000 48.214.000 40.870.000 32.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 316.000 0 77.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 30.412.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.627.000 64.474.000 24.333.000 31.373.000 0
Leverandørgjeld 6.345.000 7.029.000 5.604.000 7.079.000 4.514.000
Betalbar skatt 3.552.000 4.237.000 2.596.000 3.105.000 10.166.000
Skyldig offentlige avgifter 19.492.000 16.939.000 16.510.000 18.798.000 14.842.000
Utbytte 0 0 0 0 -21.000.000
Annen kortsiktig gjeld 131.258.000 116.285.000 102.109.000 114.425.000 78.094.000
Sum kortsiktig gjeld 200.647.000 166.891.000 159.707.000 145.387.000 128.616.000
Sum gjeld og egenkapital 330.634.000 296.679.000 232.254.000 217.630.000 160.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.073.000 -3.076.000 11.464.000 773.000 -14.107.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 0.9
Soliditet 22.5 2 20.8 18.8 20.1
Resultatgrad 15.5 15.1 17.8 17.1 18.9
Rentedekningsgrad 2 10.4 31.7 21.8 15.7
Gjeldsgrad 3.4 3.5 3.8 4.3 4.0
Total kapitalrentabilitet 18.1 19.8 21.6 18.6 25.5
Signatur
09.12.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex