Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inge A. Aasen AS
Juridisk navn:  Inge A. Aasen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90614553
Høvik Terrasse 15 Høvik Terrasse 15 Fax:
3413 Lier 3413 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 989241958
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Cirkelen Tønsberg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-195.45%
Egenkapital  
  
-6.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -105.000 110.000 13.000 37.000 125.000
Egenkapital: 1.642.000 1.747.000 1.637.000 1.636.000 1.611.000
Regnskap for  Inge A. Aasen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Finansinntekter -92.000 225.000 30.000 56.000 145.000
Finanskostnader -1.000 -101.000 -3.000 -6.000 -6.000
Finans -93.000 124.000 27.000 50.000 139.000
Resultat før skatt -105.000 110.000 13.000 37.000 125.000
Skattekostnad 0 0 -12.000 -12.000 0
Årsresultat -105.000 110.000 1.000 25.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000
Sum omløpsmidler 1.641.000 1.741.000 1.641.000 1.637.000 1.596.000
Sum eiendeler 2.105.000 2.205.000 2.105.000 2.101.000 2.060.000
Sum opptjent egenkapital 1.178.000 1.282.000 1.173.000 1.172.000 1.147.000
Sum egenkapital 1.642.000 1.747.000 1.637.000 1.636.000 1.611.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 463.000 459.000 469.000 465.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 2.105.000 2.205.000 2.106.000 2.101.000 2.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Driftskostnader -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -15.000
Finansinntekter -92.000 225.000 30.000 56.000 145.000
Finanskostnader -1.000 -101.000 -3.000 -6.000 -6.000
Finans -93.000 124.000 27.000 50.000 139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -105.000 110.000 1.000 25.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000
Sum anleggsmidler 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 637.000 248.000 274.000 293.000 298.000
Sum investeringer 1.003.000 1.493.000 1.367.000 1.344.000 378.000
Kasse, bank 0 0 0 0 920.000
Sum omløpsmidler 1.641.000 1.741.000 1.641.000 1.637.000 1.596.000
Sum eiendeler 2.105.000 2.205.000 2.105.000 2.101.000 2.060.000
Sum opptjent egenkapital 1.178.000 1.282.000 1.173.000 1.172.000 1.147.000
Sum egenkapital 1.642.000 1.747.000 1.637.000 1.636.000 1.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 12.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 463.000 459.000 457.000 454.000 449.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 459.000 469.000 465.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 2.105.000 2.205.000 2.106.000 2.101.000 2.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.178.000 1.282.000 1.172.000 1.172.000 1.147.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.8 3.5 3.5 3.6
Likviditetsgrad 2 3.5 3.8 3.5 3.6 3.6
Soliditet 7 79.2 77.7 77.9 78.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -4.7 7.0 21.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.9 9.6 0.8 2.0 6.3
Signatur
06.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex