Inge Andreassen Investering AS
Juridisk navn:  Inge Andreassen Investering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496741
Trosavigveien 221 Trosavigveien 221 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 989099477
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-84.64%
Egenkapital  
  
0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 400.000 400.000 0
Resultat: 239.000 1.556.000 1.585.000 1.512.000 1.190.000
Egenkapital: 45.383.000 45.340.000 43.995.000 42.712.000 47.369.000
Regnskap for  Inge Andreassen Investering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 400.000 400.000 0
Driftskostnader -69.000 -64.000 -66.000 -38.000 -24.000
Driftsresultat -69.000 -64.000 334.000 362.000 -24.000
Finansinntekter 412.000 1.622.000 1.340.000 1.151.000 1.214.000
Finanskostnader -104.000 -1.000 -90.000 -1.000 -1.000
Finans 308.000 1.621.000 1.250.000 1.150.000 1.213.000
Resultat før skatt 239.000 1.556.000 1.585.000 1.512.000 1.190.000
Skattekostnad -196.000 -211.000 -302.000 -389.000 -321.000
Årsresultat 43.000 1.346.000 1.282.000 1.123.000 868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.002.000 31.221.000 30.480.000 25.986.000 30.538.000
Sum omløpsmidler 12.240.000 14.337.000 14.023.000 18.133.000 20.209.000
Sum eiendeler 46.242.000 45.558.000 44.503.000 44.119.000 50.747.000
Sum opptjent egenkapital 44.870.000 44.827.000 43.482.000 42.199.000 47.076.000
Sum egenkapital 45.383.000 45.340.000 43.995.000 42.712.000 47.369.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 858.000 217.000 508.000 1.406.000 3.377.000
Sum gjeld og egenkapital 46.241.000 45.557.000 44.503.000 44.118.000 50.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 400.000 400.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 400.000 400.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -64.000 -66.000 -38.000 -24.000
Driftskostnader -69.000 -64.000 -66.000 -38.000 -24.000
Driftsresultat -69.000 -64.000 334.000 362.000 -24.000
Finansinntekter 412.000 1.622.000 1.340.000 1.151.000 1.214.000
Finanskostnader -104.000 -1.000 -90.000 -1.000 -1.000
Finans 308.000 1.621.000 1.250.000 1.150.000 1.213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.000.000 -3.000.000
Årsresultat 43.000 1.346.000 1.282.000 1.123.000 868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 34.002.000 31.221.000 30.480.000 25.986.000 30.538.000
Sum anleggsmidler 34.002.000 31.221.000 30.480.000 25.986.000 30.538.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 400.000 0
Andre fordringer 0 0 0 2.758.000 4.853.000
Sum investeringer 9.270.000 9.780.000 9.003.000 8.584.000 0
Kasse, bank 2.970.000 4.557.000 5.020.000 6.390.000 15.356.000
Sum omløpsmidler 12.240.000 14.337.000 14.023.000 18.133.000 20.209.000
Sum eiendeler 46.242.000 45.558.000 44.503.000 44.119.000 50.747.000
Sum opptjent egenkapital 44.870.000 44.827.000 43.482.000 42.199.000 47.076.000
Sum egenkapital 45.383.000 45.340.000 43.995.000 42.712.000 47.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 852.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000 0 15.000 0
Betalbar skatt 0 211.000 302.000 389.000 375.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 199.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000 1.002.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000 217.000 508.000 1.406.000 3.377.000
Sum gjeld og egenkapital 46.241.000 45.557.000 44.503.000 44.118.000 50.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.382.000 14.120.000 13.515.000 16.727.000 16.832.000
Likviditetsgrad 1 14.3 66.1 27.6 12.9 6.0
Likviditetsgrad 2 14.3 66.1 27.6 12.9 6.0
Soliditet 98.1 99.5 98.9 96.8 93.3
Resultatgrad 83.5 90.5
Rentedekningsgrad -0.7 3.7 1513.0 1190.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 3.4 3.8 3.4 2.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex