Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inge B. Nilsen
Juridisk navn:  Inge B. Nilsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94242655
Jens Bjelkes Gate 13B Jens Bjelkes Gate 13B Fax:
0562 Oslo 562 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997696468
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/25/2012
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Eco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.4%
Resultat  
  
-86.05%
Egenkapital  
  
6.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 800.000 1.005.000 1.278.000 748.000 342.000
Resultat: 6.000 43.000 332.000 -139.000 -187.000
Egenkapital: 46.000 43.000 332.000 -39.000 0
Regnskap for  Inge B. Nilsen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 800.000 1.005.000 1.278.000 748.000 342.000
Driftskostnader -794.000 -962.000 -945.000 -887.000 -529.000
Driftsresultat 6.000 43.000 332.000 -139.000 -187.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 6.000 43.000 332.000 -139.000 -187.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 43.000 332.000 -139.000 -187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 46.000 43.000 332.000 100.000 0
Sum eiendeler 46.000 43.000 332.000 100.000 0
Sum opptjent egenkapital 46.000 0 332.000 -39.000 0
Sum egenkapital 46.000 43.000 332.000 -39.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 139.000 0
Sum gjeld og egenkapital 46.000 43.000 332.000 100.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 800.000 1.005.000 1.278.000 748.000 342.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 800.000 1.005.000 1.278.000 748.000 342.000
Varekostnad -234.000 -400.000 -271.000 -676.000 -338.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -560.000 -562.000 -674.000 -211.000 -191.000
Driftskostnader -794.000 -962.000 -945.000 -887.000 -529.000
Driftsresultat 6.000 43.000 332.000 -139.000 -187.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 43.000 332.000 -139.000 -187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 92.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 43.000 332.000 8.000 0
Sum omløpsmidler 46.000 43.000 332.000 100.000 0
Sum eiendeler 46.000 43.000 332.000 100.000 0
Sum opptjent egenkapital 46.000 0 332.000 -39.000 0
Sum egenkapital 46.000 43.000 332.000 -39.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 139.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 139.000 0
Sum gjeld og egenkapital 46.000 43.000 332.000 100.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000 43.000 332.000 -39.000 0
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.8 0.0
Soliditet 1 1 1 -39.0
Resultatgrad 0.8 4.3 2 -18.6 -54.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 -3.6
Total kapitalrentabilitet 1 1 1 -139.0
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex