Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inge Borge Holding As
Juridisk navn:  Inge Borge Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Hordvikneset 60 Øvre Hordvikneset 60 Fax:
5108 Hordvik 5108 Hordvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917153221
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 -11.000 47.000 -6.000
Egenkapital: 79.000 79.000 91.000 44.000
Regnskap for  Inge Borge Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 47.000 0
Finanskostnader 0 -11.000 0 0
Finans 0 -11.000 47.000 0
Resultat før skatt 0 -11.000 47.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 -11.000 47.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 43.000
Sum omløpsmidler 79.000 79.000 91.000 1.000
Sum eiendeler 79.000 79.000 91.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 79.000 79.000 91.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 79.000 79.000 91.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 47.000 0
Finanskostnader 0 -11.000 0 0
Finans 0 -11.000 47.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 -11.000 47.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 43.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 43.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 79.000 91.000 1.000
Sum omløpsmidler 79.000 79.000 91.000 1.000
Sum eiendeler 79.000 79.000 91.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 79.000 79.000 91.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 79.000 79.000 91.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 79.000 91.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 51.6 -13.6
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex