Ingeborg Ruth Og Rode R Wardenærs Mindelegat
Juridisk navn:  Ingeborg Ruth Og Rode R Wardenærs Mindelegat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468000
Rendalen Kommunekasse Rendalen Kommunekasse Fax: 62468007
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 977115639
Aksjekapital: 167.000 NOK
Etableringsdato: 4/5/1976 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 6.000 0
Resultat: 0 0 2.000 -17.000 4.000
Egenkapital: 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Regnskap for  Ingeborg Ruth Og Rode R Wardenærs Mindelegat
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 6.000 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -21.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -17.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000 0 4.000
Resultat før skatt 0 0 2.000 -17.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 2.000 -17.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Sum eiendeler 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 164.000 31.000
Sum egenkapital 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 6.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 6.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -21.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -21.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -17.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 2.000 -17.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Sum omløpsmidler 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Sum eiendeler 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 164.000 31.000
Sum egenkapital 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000 167.000 166.000 164.000 181.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -283.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 1.2 -10.4 1.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex