Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniør Abbedissen AS
Juridisk navn:  Ingeniør Abbedissen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99232485
Steinsvikvegen 268 Steinsvikvegen 268 Fax: 55606041
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 984733321
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2002 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: mur stil as
Regnskapsfører: 1+1 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.56%
Resultat  
  
-95.42%
Egenkapital  
  
0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 134.000 1.284.000 1.368.000 1.581.000 1.916.000
Resultat: 12.000 262.000 163.000 146.000 712.000
Egenkapital: 1.608.000 1.595.000 1.396.000 1.373.000 1.407.000
Regnskap for  Ingeniør Abbedissen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 134.000 1.284.000 1.368.000 1.581.000 1.916.000
Driftskostnader -131.000 -1.033.000 -1.215.000 -1.455.000 -1.237.000
Driftsresultat 3.000 251.000 152.000 127.000 679.000
Finansinntekter 9.000 11.000 11.000 19.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 11.000 11.000 19.000 33.000
Resultat før skatt 12.000 262.000 163.000 146.000 712.000
Skattekostnad 2.000 -63.000 -41.000 -39.000 -192.000
Årsresultat 13.000 199.000 122.000 107.000 519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.226.000 69.000 100.000 68.000 87.000
Sum omløpsmidler 416.000 1.785.000 1.762.000 1.740.000 2.027.000
Sum eiendeler 1.642.000 1.854.000 1.862.000 1.808.000 2.114.000
Sum opptjent egenkapital 1.508.000 1.495.000 1.296.000 1.273.000 1.307.000
Sum egenkapital 1.608.000 1.595.000 1.396.000 1.373.000 1.407.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 5.000 8.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 254.000 458.000 429.000 700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 1.854.000 1.862.000 1.808.000 2.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.000 1.284.000 1.368.000 1.581.000 1.916.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 134.000 1.284.000 1.368.000 1.581.000 1.916.000
Varekostnad -30.000 -6.000 -1.000 -6.000 -4.000
Lønninger 1.000 -730.000 -923.000 -1.185.000 -1.003.000
Avskrivning -11.000 -31.000 -22.000 -19.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -266.000 -269.000 -245.000 -224.000
Driftskostnader -131.000 -1.033.000 -1.215.000 -1.455.000 -1.237.000
Driftsresultat 3.000 251.000 152.000 127.000 679.000
Finansinntekter 9.000 11.000 11.000 19.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 11.000 11.000 19.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -141.000 -200.000
Årsresultat 13.000 199.000 122.000 107.000 519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 69.000 100.000 68.000 87.000
Sum varige driftsmidler 28.000 69.000 100.000 68.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.197.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.226.000 69.000 100.000 68.000 87.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 161.000 374.000 309.000 154.000
Andre fordringer 0 0 7.000 21.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 416.000 1.623.000 1.381.000 1.410.000 1.858.000
Sum omløpsmidler 416.000 1.785.000 1.762.000 1.740.000 2.027.000
Sum eiendeler 1.642.000 1.854.000 1.862.000 1.808.000 2.114.000
Sum opptjent egenkapital 1.508.000 1.495.000 1.296.000 1.273.000 1.307.000
Sum egenkapital 1.608.000 1.595.000 1.396.000 1.373.000 1.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 5.000 8.000 6.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 8.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 5.000 8.000 6.000 6.000
Leverandørgjeld 0 4.000 22.000 18.000 64.000
Betalbar skatt 0 66.000 38.000 39.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 62.000 158.000 161.000 156.000
Utbytte 0 0 -100.000 -141.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 29.000 114.000 241.000 211.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 254.000 458.000 429.000 700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 1.854.000 1.862.000 1.808.000 2.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 386.000 1.531.000 1.304.000 1.311.000 1.327.000
Likviditetsgrad 1 13.9 7 3.8 4.1 2.9
Likviditetsgrad 2 13.9 7 3.8 4.1 2.9
Soliditet 9 8 7 75.9 66.6
Resultatgrad 2.2 19.5 11.1 8.0 35.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.7 14.1 8.8 8.1 33.7
Signatur
18.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex