Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniør Carl U Bugge As
Juridisk navn:  Ingeniør Carl U Bugge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75042200
Ibsens Gate 3 Ibsens Gate 3 Fax: 75043195
8800 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 945822929
Aksjekapital: 1.828.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
113.31%
Resultat  
  
-2460.2%
Egenkapital  
  
-161.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.014.000 1.413.000 0 0 21.000
Resultat: -2.313.000 98.000 -9.000 -32.000 0
Egenkapital: -881.000 1.432.000 247.000 256.000 288.000
Regnskap for  Ingeniør Carl U Bugge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.014.000 1.413.000 0 0 21.000
Driftskostnader -4.933.000 -1.303.000 -13.000 -26.000 -28.000
Driftsresultat -1.919.000 109.000 -13.000 -26.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 40.000 7.000 16.000
Finanskostnader -394.000 -11.000 -36.000 -13.000 -9.000
Finans -394.000 -11.000 4.000 -6.000 7.000
Resultat før skatt -2.313.000 98.000 -9.000 -32.000 0
Skattekostnad 0 -14.000 0 0 0
Årsresultat -2.313.000 85.000 -9.000 -32.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 282.000 282.000 282.000 282.000
Sum omløpsmidler 1.993.000 2.359.000 285.000 317.000 331.000
Sum eiendeler 1.993.000 2.641.000 567.000 599.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -2.081.000 232.000 147.000 156.000 188.000
Sum egenkapital -881.000 1.432.000 247.000 256.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 1.837.000 86.000 320.000 327.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 1.123.000 0 16.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.995.000 2.641.000 567.000 599.000 613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.338.000 1.413.000 0 0 0
Andre inntekter -324.000 0 0 0 21.000
Driftsinntekter 3.014.000 1.413.000 0 0 21.000
Varekostnad -4.215.000 -979.000 0 0 0
Lønninger -179.000 -219.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -539.000 -105.000 -13.000 -26.000 -28.000
Driftskostnader -4.933.000 -1.303.000 -13.000 -26.000 -28.000
Driftsresultat -1.919.000 109.000 -13.000 -26.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 40.000 7.000 16.000
Finanskostnader -394.000 -11.000 -36.000 -13.000 -9.000
Finans -394.000 -11.000 4.000 -6.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.313.000 85.000 -9.000 -32.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 282.000 282.000 282.000 282.000
Sum anleggsmidler 0 282.000 282.000 282.000 282.000
Varebeholdning 1.900.000 1.920.000 0 0 0
Kundefordringer 3.000 324.000 0 0 0
Andre fordringer 80.000 0 285.000 316.000 331.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 115.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.993.000 2.359.000 285.000 317.000 331.000
Sum eiendeler 1.993.000 2.641.000 567.000 599.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -2.081.000 232.000 147.000 156.000 188.000
Sum egenkapital -881.000 1.432.000 247.000 256.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.837.000 86.000 320.000 327.000 321.000
Leverandørgjeld 163.000 161.000 0 16.000 4.000
Betalbar skatt 14.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 24.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 840.000 925.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 1.123.000 0 16.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.995.000 2.641.000 567.000 599.000 613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 954.000 1.236.000 285.000 301.000 327.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 19.8 82.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0 19.8 82.8
Soliditet -44.2 54.2 43.6 42.7 47.0
Resultatgrad -63.7 7.7 -28.6
Rentedekningsgrad -4.9 9.9 -0.4 1.1
Gjeldsgrad -3.3 0.8 1.3 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -96.2 4.1 4.8 -3.2 1.6
Signatur
16.04.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRELEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.04.2020
STYRET KAN MELDE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex