Ingeniører Uten Grenser Norge
Juridisk navn:  Ingeniører Uten Grenser Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92201221
C/O The Factory Nedre Vollgate 3 C/O The Factory Nedre Vollgate 3 Fax:
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996548651
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/7/2011 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Accurat As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.23%
Resultat  
  
-987.64%
Egenkapital  
  
-96.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012
Omsetning: 1.053.000 964.000 163.000
Resultat: -968.000 -89.000 -599.000
Egenkapital: 37.000 1.004.000 1.095.000
Regnskap for  Ingeniører Uten Grenser Norge
Resultat 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.053.000 964.000 163.000
Driftskostnader -2.019.000 -1.053.000 -762.000
Driftsresultat -966.000 -89.000 -599.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -968.000 -89.000 -599.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 690.000 1.134.000 1.134.000
Sum eiendeler 690.000 1.134.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 1.005.000 1.095.000
Sum egenkapital 37.000 1.004.000 1.095.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 654.000 129.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 690.000 1.134.000 1.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.000 568.000 51.000
Andre inntekter 893.000 396.000 112.000
Driftsinntekter 1.053.000 964.000 163.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.019.000 -1.053.000 -762.000
Driftskostnader -2.019.000 -1.053.000 -762.000
Driftsresultat -966.000 -89.000 -599.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 463.000 4.000 40.000
Andre fordringer 0 -6.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 227.000 1.136.000 1.092.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.134.000 1.134.000
Sum eiendeler 690.000 1.134.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 1.005.000 1.095.000
Sum egenkapital 37.000 1.004.000 1.095.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 9.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 53.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 571.000 68.000 0
Sum kortsiktig gjeld 654.000 129.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 690.000 1.134.000 1.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 1.005.000 1.095.000
Likviditetsgrad 1 1.1 8.8 29.1
Likviditetsgrad 2 1.1 8.8 29.1
Soliditet 5.4 88.6 96.6
Resultatgrad -91.7 -9.2 -367.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 17.7 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -139.8 -7.9 -52.8
Signatur
13.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex