Ingeniørfirma Johnny Bergesen AS
Juridisk navn:  Ingeniørfirma Johnny Bergesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70022052
Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 959917663
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/22/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-170%
Egenkapital  
  
-11.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 608.000
Resultat: -27.000 -10.000 -12.000 -101.000 4.000
Egenkapital: 207.000 234.000 244.000 256.000 357.000
Regnskap for  Ingeniørfirma Johnny Bergesen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 608.000
Driftskostnader -26.000 -9.000 -11.000 -100.000 -603.000
Driftsresultat -26.000 -9.000 -11.000 -100.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -27.000 -10.000 -12.000 -101.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -1.000
Årsresultat -27.000 -10.000 -12.000 -101.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 266.000 285.000 285.000 285.000 346.000
Sum omløpsmidler 32.000 32.000 32.000 81.000 229.000
Sum eiendeler 298.000 317.000 317.000 366.000 575.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 134.000 144.000 156.000 257.000
Sum egenkapital 207.000 234.000 244.000 256.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 83.000 72.000 109.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 299.000 317.000 316.000 365.000 575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 55.000 662.000
Andre inntekter 0 0 0 -55.000 -54.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 608.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -24.000 -461.000
Avskrivning 0 0 0 -61.000 0
Nedskrivning -17.000 0 0 0 -15.000
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -11.000 -15.000 -127.000
Driftskostnader -26.000 -9.000 -11.000 -100.000 -603.000
Driftsresultat -26.000 -9.000 -11.000 -100.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -10.000 -12.000 -101.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 266.000 285.000 285.000 285.000 346.000
Sum varige driftsmidler 266.000 285.000 285.000 285.000 346.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 266.000 285.000 285.000 285.000 346.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 152.000
Andre fordringer 0 0 0 0 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 32.000 32.000 80.000 22.000
Sum omløpsmidler 32.000 32.000 32.000 81.000 229.000
Sum eiendeler 298.000 317.000 317.000 366.000 575.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 134.000 144.000 156.000 257.000
Sum egenkapital 207.000 234.000 244.000 256.000 357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.000 2.000 0 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 76.000 71.000 107.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 83.000 72.000 109.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 299.000 317.000 316.000 365.000 575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.000 -51.000 -40.000 -28.000 11.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.8 1.1
Soliditet 69.2 73.8 77.2 70.1 62.1
Resultatgrad 0.8
Rentedekningsgrad - -100.0 5.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -8.7 -2.8 -3.5 -27.4 0.9
Signatur
30.12.2011
STYREFORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex