Ingeniørfirma O T Pedersen AS
Juridisk navn:  Ingeniørfirma O T Pedersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32877558
Postboks 336 Stadiongata 16 Fax: 32873695
3051 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Buskerud Nedre Eiker
Org.nr: 983398006
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.84%
Resultat  
  
313.22%
Egenkapital  
  
73.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.196.000 3.667.000 3.233.000 3.573.000 2.720.000
Resultat: 500.000 121.000 443.000 300.000 -385.000
Egenkapital: 903.000 521.000 433.000 105.000 -106.000
Regnskap for  Ingeniørfirma O T Pedersen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.196.000 3.667.000 3.233.000 3.573.000 2.720.000
Driftskostnader -2.676.000 -3.504.000 -2.777.000 -3.223.000 -2.993.000
Driftsresultat 519.000 162.000 456.000 350.000 -273.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -22.000 -42.000 -15.000 -53.000 -117.000
Finans -20.000 -40.000 -14.000 -50.000 -111.000
Resultat før skatt 500.000 121.000 443.000 300.000 -385.000
Skattekostnad -117.000 -33.000 -116.000 -89.000 103.000
Årsresultat 383.000 88.000 327.000 211.000 -281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 105.000 213.000 360.000 896.000
Sum omløpsmidler 1.826.000 1.787.000 1.880.000 1.576.000 890.000
Sum eiendeler 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000 1.786.000
Sum opptjent egenkapital 801.000 419.000 331.000 3.000 -208.000
Sum egenkapital 903.000 521.000 433.000 105.000 -106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 997.000 1.371.000 1.660.000 1.831.000 1.892.000
Sum gjeld og egenkapital 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000 1.786.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.979.000 3.667.000 3.233.000 3.560.000 2.399.000
Andre inntekter 217.000 0 0 13.000 322.000
Driftsinntekter 3.196.000 3.667.000 3.233.000 3.573.000 2.720.000
Varekostnad -1.672.000 -2.139.000 -1.435.000 -1.757.000 -990.000
Lønninger -474.000 -712.000 -642.000 -568.000 -781.000
Avskrivning -14.000 -107.000 -143.000 -310.000 -410.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -516.000 -546.000 -557.000 -588.000 -812.000
Driftskostnader -2.676.000 -3.504.000 -2.777.000 -3.223.000 -2.993.000
Driftsresultat 519.000 162.000 456.000 350.000 -273.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -22.000 -42.000 -15.000 -53.000 -117.000
Finans -20.000 -40.000 -14.000 -50.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 88.000 327.000 211.000 -281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 71.000 84.000 86.000 91.000 137.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 14.000 121.000 228.000 350.000
Driftsløsøre 3.000 6.000 6.000 42.000 410.000
Sum varige driftsmidler 3.000 20.000 127.000 270.000 759.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 105.000 213.000 360.000 896.000
Varebeholdning 89.000 103.000 184.000 269.000 283.000
Kundefordringer 531.000 244.000 879.000 90.000 194.000
Andre fordringer 19.000 25.000 32.000 30.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.187.000 1.415.000 785.000 1.187.000 386.000
Sum omløpsmidler 1.826.000 1.787.000 1.880.000 1.576.000 890.000
Sum eiendeler 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000 1.786.000
Sum opptjent egenkapital 801.000 419.000 331.000 3.000 -208.000
Sum egenkapital 903.000 521.000 433.000 105.000 -106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 198.000 109.000 83.000 104.000 96.000
Betalbar skatt 104.000 32.000 111.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 136.000 211.000 60.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 503.000 1.094.000 1.255.000 1.624.000 1.749.000
Sum kortsiktig gjeld 997.000 1.371.000 1.660.000 1.831.000 1.892.000
Sum gjeld og egenkapital 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000 1.786.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 829.000 416.000 220.000 -255.000 -1.002.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 1 0.8 0.4
Soliditet 47.5 27.5 20.7 5.4 -5.9
Resultatgrad 16.2 4.4 14.1 9.8 -10.0
Rentedekningsgrad 23.6 3.9 30.4 6.7 -2.3
Gjeldsgrad 1.1 2.6 3.8 17.4 -17.8
Total kapitalrentabilitet 27.4 8.7 21.8 18.2 -14.9
Signatur
20.03.2019
Prokurister
08.01.2013
KARI MARIE PEDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex