Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniørfirma O T Pedersen AS
Juridisk navn:  Ingeniørfirma O T Pedersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32877558
Postboks 336 Stadiongata 16 Fax: 32873695
3051 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 983398006
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.53%
Resultat  
  
-122.8%
Egenkapital  
  
-65.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.508.000 3.196.000 3.667.000 3.233.000 3.573.000
Resultat: -114.000 500.000 121.000 443.000 300.000
Egenkapital: 314.000 903.000 521.000 433.000 105.000
Regnskap for  Ingeniørfirma O T Pedersen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.508.000 3.196.000 3.667.000 3.233.000 3.573.000
Driftskostnader -2.605.000 -2.676.000 -3.504.000 -2.777.000 -3.223.000
Driftsresultat -97.000 519.000 162.000 456.000 350.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -19.000 -22.000 -42.000 -15.000 -53.000
Finans -17.000 -20.000 -40.000 -14.000 -50.000
Resultat før skatt -114.000 500.000 121.000 443.000 300.000
Skattekostnad 25.000 -117.000 -33.000 -116.000 -89.000
Årsresultat -89.000 383.000 88.000 327.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 74.000 105.000 213.000 360.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.826.000 1.787.000 1.880.000 1.576.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 801.000 419.000 331.000 3.000
Sum egenkapital 314.000 903.000 521.000 433.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.083.000 997.000 1.371.000 1.660.000 1.831.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.508.000 2.979.000 3.667.000 3.233.000 3.560.000
Andre inntekter 0 217.000 0 0 13.000
Driftsinntekter 2.508.000 3.196.000 3.667.000 3.233.000 3.573.000
Varekostnad -1.506.000 -1.672.000 -2.139.000 -1.435.000 -1.757.000
Lønninger -532.000 -474.000 -712.000 -642.000 -568.000
Avskrivning 0 -14.000 -107.000 -143.000 -310.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -567.000 -516.000 -546.000 -557.000 -588.000
Driftskostnader -2.605.000 -2.676.000 -3.504.000 -2.777.000 -3.223.000
Driftsresultat -97.000 519.000 162.000 456.000 350.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -19.000 -22.000 -42.000 -15.000 -53.000
Finans -17.000 -20.000 -40.000 -14.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -89.000 383.000 88.000 327.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 71.000 84.000 86.000 91.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 14.000 121.000 228.000
Driftsløsøre 3.000 3.000 6.000 6.000 42.000
Sum varige driftsmidler 3.000 3.000 20.000 127.000 270.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 74.000 105.000 213.000 360.000
Varebeholdning 105.000 89.000 103.000 184.000 269.000
Kundefordringer 195.000 531.000 244.000 879.000 90.000
Andre fordringer 28.000 19.000 25.000 32.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 971.000 1.187.000 1.415.000 785.000 1.187.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.826.000 1.787.000 1.880.000 1.576.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 801.000 419.000 331.000 3.000
Sum egenkapital 314.000 903.000 521.000 433.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 198.000 109.000 83.000 104.000
Betalbar skatt 0 104.000 32.000 111.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 191.000 136.000 211.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 915.000 503.000 1.094.000 1.255.000 1.624.000
Sum kortsiktig gjeld 1.083.000 997.000 1.371.000 1.660.000 1.831.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 1.900.000 1.892.000 2.093.000 1.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 215.000 829.000 416.000 220.000 -255.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.8 1.3 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.7 1.2 1 0.8
Soliditet 22.5 47.5 27.5 20.7 5.4
Resultatgrad -3.9 16.2 4.4 14.1 9.8
Rentedekningsgrad -5.1 23.6 3.9 30.4 6.7
Gjeldsgrad 3.4 1.1 2.6 3.8 17.4
Total kapitalrentabilitet -6.8 27.4 8.7 21.8 18.2
Signatur
20.03.2019
Prokurister
08.01.2013
KARI MARIE PEDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex