Ingierstrand Bad Restaurant As
Juridisk navn:  Ingierstrand Bad Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66821890
Munkedamsveien 59B Ingierstrandveien 30 Fax:
0270 Oslo 1420 Svartskog
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 999340687
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Inventum AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.32%
Resultat  
  
106.5%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.618.000 5.801.000 4.862.000 6.057.000 8.413.000
Resultat: 890.000 431.000 189.000 793.000 -493.000
Egenkapital: 30.000 30.000 124.000 124.000 124.000
Regnskap for  Ingierstrand Bad Restaurant As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.618.000 5.801.000 4.862.000 6.057.000 8.413.000
Driftskostnader -6.729.000 -5.364.000 -4.668.000 -5.263.000 -8.905.000
Driftsresultat 889.000 436.000 196.000 794.000 -491.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans 1.000 -5.000 -6.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 890.000 431.000 189.000 793.000 -493.000
Skattekostnad -207.000 -104.000 -49.000 -216.000 0
Årsresultat 683.000 328.000 140.000 577.000 -493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 298.000 380.000 487.000 624.000
Sum omløpsmidler 1.046.000 1.581.000 521.000 841.000 865.000
Sum eiendeler 1.280.000 1.879.000 901.000 1.328.000 1.489.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 94.000 94.000 94.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 124.000 124.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.250.000 1.850.000 778.000 1.204.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 1.280.000 1.880.000 902.000 1.328.000 1.490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.331.000 5.539.000 4.658.000 5.913.000 8.156.000
Andre inntekter 286.000 262.000 205.000 144.000 257.000
Driftsinntekter 7.618.000 5.801.000 4.862.000 6.057.000 8.413.000
Varekostnad -1.779.000 -1.311.000 -1.468.000 -1.929.000 -2.849.000
Lønninger -3.109.000 -1.895.000 -1.767.000 -1.944.000 -3.627.000
Avskrivning -64.000 -82.000 -106.000 -138.000 -186.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.777.000 -2.076.000 -1.327.000 -1.252.000 -2.243.000
Driftskostnader -6.729.000 -5.364.000 -4.668.000 -5.263.000 -8.905.000
Driftsresultat 889.000 436.000 196.000 794.000 -491.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans 1.000 -5.000 -6.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 -577.000 491.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 683.000 328.000 140.000 577.000 -493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 234.000 298.000 380.000 487.000 624.000
Sum varige driftsmidler 234.000 298.000 380.000 487.000 624.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 234.000 298.000 380.000 487.000 624.000
Varebeholdning 161.000 74.000 52.000 0 0
Kundefordringer 463.000 21.000 299.000 457.000 91.000
Andre fordringer 25.000 207.000 171.000 282.000 774.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 397.000 1.280.000 0 102.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.046.000 1.581.000 521.000 841.000 865.000
Sum eiendeler 1.280.000 1.879.000 901.000 1.328.000 1.489.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 94.000 94.000 94.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 124.000 124.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 297.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -218.000 968.000 51.000 49.000 870.000
Betalbar skatt 207.000 104.000 49.000 216.000 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 15.000 16.000 25.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.146.000 763.000 366.000 914.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 1.250.000 1.850.000 778.000 1.204.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 1.280.000 1.880.000 902.000 1.328.000 1.490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -204.000 -269.000 -257.000 -363.000 -501.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7
Soliditet 2.3 1.6 13.7 9.3 8.3
Resultatgrad 11.7 7.5 4 13.1 -5.8
Rentedekningsgrad 444.5 62.3 32.7 794.0 -245.0
Gjeldsgrad 41.7 61.7 6.3 9.7 11.0
Total kapitalrentabilitet 69.7 23.3 21.7 59.8 -32.9
Signatur
16.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex