Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingo AS
Juridisk navn:  Ingo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23179480
Kirkegata 10 Kirkegata 10 Fax:
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 885010962
Aksjekapital: 1.126.800 NOK
Etableringsdato: 9/10/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Nsv Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
152.13%
Egenkapital  
  
-4.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 237.000 94.000 100.000 135.000 165.000
Egenkapital: 24.272.000 25.481.000 16.586.000 16.502.000 16.389.000
Regnskap for  Ingo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -40.000 -57.000 -35.000 -29.000 -32.000
Driftsresultat -40.000 -57.000 -35.000 -29.000 -32.000
Finansinntekter 281.000 171.000 139.000 168.000 203.000
Finanskostnader -5.000 -21.000 -4.000 -4.000 -6.000
Finans 276.000 150.000 135.000 164.000 197.000
Resultat før skatt 237.000 94.000 100.000 135.000 165.000
Skattekostnad -45.000 -15.000 -16.000 -22.000 -30.000
Årsresultat 192.000 79.000 84.000 113.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.873.000 8.332.000 8.332.000 8.332.000 8.332.000
Sum omløpsmidler 5.935.000 17.314.000 8.567.000 8.729.000 8.819.000
Sum eiendeler 24.808.000 25.646.000 16.899.000 17.061.000 17.151.000
Sum opptjent egenkapital 7.541.000 7.350.000 7.605.000 7.521.000 7.408.000
Sum egenkapital 24.272.000 25.481.000 16.586.000 16.502.000 16.389.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 536.000 166.000 314.000 560.000 763.000
Sum gjeld og egenkapital 24.808.000 25.647.000 16.900.000 17.062.000 17.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -57.000 -35.000 -29.000 -32.000
Driftskostnader -40.000 -57.000 -35.000 -29.000 -32.000
Driftsresultat -40.000 -57.000 -35.000 -29.000 -32.000
Finansinntekter 281.000 171.000 139.000 168.000 203.000
Finanskostnader -5.000 -21.000 -4.000 -4.000 -6.000
Finans 276.000 150.000 135.000 164.000 197.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 79.000 84.000 113.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.873.000 8.332.000 8.332.000 8.332.000 8.332.000
Sum anleggsmidler 18.873.000 8.332.000 8.332.000 8.332.000 8.332.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.935.000 17.314.000 8.567.000 8.725.000 8.815.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 5.935.000 17.314.000 8.567.000 8.729.000 8.819.000
Sum eiendeler 24.808.000 25.646.000 16.899.000 17.061.000 17.151.000
Sum opptjent egenkapital 7.541.000 7.350.000 7.605.000 7.521.000 7.408.000
Sum egenkapital 24.272.000 25.481.000 16.586.000 16.502.000 16.389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 45.000 15.000 16.000 22.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 491.000 151.000 298.000 538.000 733.000
Sum kortsiktig gjeld 536.000 166.000 314.000 560.000 763.000
Sum gjeld og egenkapital 24.808.000 25.647.000 16.900.000 17.062.000 17.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.399.000 17.148.000 8.253.000 8.169.000 8.056.000
Likviditetsgrad 1 11.1 104.3 27.3 15.6 11.6
Likviditetsgrad 2 11.1 104.3 27.3 15.6 11.6
Soliditet 97.8 99.4 98.1 96.7 95.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.7 -8.8 -7.3 28.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 0.4 0.6 0.8 1.0
Signatur
12.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex