Ingolf Storebø AS
Juridisk navn:  Ingolf Storebø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56185768
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 941028535
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/22/1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-20.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Egenkapital: 50.000 63.000 68.000 75.000 81.000
Regnskap for  Ingolf Storebø AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 126.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -126.000 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Resultat før skatt -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum eiendeler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -137.000 -132.000 -125.000 -119.000
Sum egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 126.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -126.000 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 8.000
Kasse, bank 46.000 58.000 64.000 70.000 77.000
Sum omløpsmidler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum eiendeler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -137.000 -132.000 -125.000 -119.000
Sum egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 63.000 68.000 75.000 82.000
Likviditetsgrad 1 28.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 28.4
Soliditet 1 1 1 100.0 96.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -9.5 -8.8 158.7 -4.8
Signatur
04.09.2012
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex