Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingolf Storebø AS
Juridisk navn:  Ingolf Storebø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56185768
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 941028535
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/22/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bryggen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.5%
Egenkapital  
  
-16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Egenkapital: 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Regnskap for  Ingolf Storebø AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum eiendeler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 12.000 20.000 -137.000 -132.000
Sum egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 38.000 46.000 58.000 64.000
Sum omløpsmidler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum eiendeler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 12.000 20.000 -137.000 -132.000
Sum egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -9.5 -8.8
Signatur
04.09.2012
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex