Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingrid Anthonsen Frilans
Juridisk navn:  Ingrid Anthonsen Frilans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90870091
Dronning Eufemias Gate 20 Dronning Eufemias Gate 20 Fax:
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992781238
Aksjekapital: 370.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2008
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.09%
Resultat  
  
-94.42%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 16.000 326.000 485.000 298.000 216.000
Resultat: 15.000 269.000 359.000 215.000 155.000
Egenkapital: 0 0 0 370.000 155.000
Regnskap for  Ingrid Anthonsen Frilans
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 16.000 326.000 485.000 298.000 216.000
Driftskostnader -2.000 -57.000 -127.000 -83.000 -61.000
Driftsresultat 15.000 269.000 359.000 215.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 15.000 269.000 359.000 215.000 155.000
Skattekostnad 0 0 -97.000 -60.000 -44.000
Årsresultat 15.000 269.000 262.000 155.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 370.000 155.000
Sum eiendeler 0 0 0 370.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 155.000
Sum egenkapital 0 0 0 370.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 370.000 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 326.000 485.000 298.000 216.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.000 326.000 485.000 298.000 216.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -57.000 -127.000 -83.000 -61.000
Driftskostnader -2.000 -57.000 -127.000 -83.000 -61.000
Driftsresultat 15.000 269.000 359.000 215.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 269.000 262.000 155.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 370.000 155.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 370.000 155.000
Sum eiendeler 0 0 0 370.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 155.000
Sum egenkapital 0 0 0 370.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 370.000 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 370.000 155.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad 93.8 82.5 74.0 72.1 71.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 58.1 100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex