Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inkani AS
Juridisk navn:  Inkani AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56331151
Lyngnesvegen 60 Lyngnesvegen 60 Fax:
5354 Straume 5354 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 984797621
Aksjekapital: 2.722.762 NOK
Etableringsdato: 5/22/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
263.69%
Egenkapital  
  
2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 293.000 -179.000 197.000 -1.079.000 -1.440.000
Egenkapital: -11.605.000 -11.898.000 -11.720.000 -11.917.000 -10.838.000
Regnskap for  Inkani AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -83.000 -101.000 -85.000 -88.000 -87.000
Driftsresultat -83.000 -101.000 -85.000 -88.000 -87.000
Finansinntekter 383.000 -20.000 1.211.000 1.890.000 1.549.000
Finanskostnader -7.000 -57.000 -928.000 -2.880.000 -2.901.000
Finans 376.000 -77.000 283.000 -990.000 -1.352.000
Resultat før skatt 293.000 -179.000 197.000 -1.079.000 -1.440.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 -179.000 197.000 -1.079.000 -1.440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 237.000 1.097.000 1.930.000 2.454.000 3.090.000
Sum omløpsmidler 388.000 3.113.000 3.352.000 6.076.000 7.081.000
Sum eiendeler 625.000 4.210.000 5.282.000 8.530.000 10.171.000
Sum opptjent egenkapital -14.328.000 -14.621.000 -14.443.000 -14.640.000 -13.561.000
Sum egenkapital -11.605.000 -11.898.000 -11.720.000 -11.917.000 -10.838.000
Sum langsiktig gjeld 12.010.000 15.877.000 16.677.000 10.019.000 12.189.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 231.000 325.000 10.429.000 8.820.000
Sum gjeld og egenkapital 625.000 4.210.000 5.282.000 8.531.000 10.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -101.000 -85.000 -88.000 -87.000
Driftskostnader -83.000 -101.000 -85.000 -88.000 -87.000
Driftsresultat -83.000 -101.000 -85.000 -88.000 -87.000
Finansinntekter 383.000 -20.000 1.211.000 1.890.000 1.549.000
Finanskostnader -7.000 -57.000 -928.000 -2.880.000 -2.901.000
Finans 376.000 -77.000 283.000 -990.000 -1.352.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 -179.000 197.000 -1.079.000 -1.440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 237.000 1.097.000 1.930.000 2.454.000 3.090.000
Sum anleggsmidler 237.000 1.097.000 1.930.000 2.454.000 3.090.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 30.000 30.000 1.000 13.000
Sum investeringer 0 2.343.000 2.594.000 5.087.000 5.647.000
Kasse, bank 346.000 740.000 728.000 988.000 1.421.000
Sum omløpsmidler 388.000 3.113.000 3.352.000 6.076.000 7.081.000
Sum eiendeler 625.000 4.210.000 5.282.000 8.530.000 10.171.000
Sum opptjent egenkapital -14.328.000 -14.621.000 -14.443.000 -14.640.000 -13.561.000
Sum egenkapital -11.605.000 -11.898.000 -11.720.000 -11.917.000 -10.838.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.010.000 15.877.000 16.677.000 10.019.000 12.189.000
Leverandørgjeld 0 11.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 220.000 320.000 10.429.000 8.820.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 231.000 325.000 10.429.000 8.820.000
Sum gjeld og egenkapital 625.000 4.210.000 5.282.000 8.531.000 10.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 2.882.000 3.027.000 -4.353.000 -1.739.000
Likviditetsgrad 1 1.8 13.5 10.3 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 13.5 10.3 0.6 0.9
Soliditet -1856.8 -282.6 -221.9 -139.7 -106.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -11.9 -1.8 -0.1 0.5
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -1.5 -1.7 -1.9
Total kapitalrentabilitet 4 -2.9 21.3 21.1 14.4
Signatur
27.05.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex