Inna Holding AS
Juridisk navn:  Inna Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Dreng Krossen V/Dreng Krossen Fax:
4741 Byglandsfjord 4741 Byglandsfjord
Fylke: Kommune:
Agder Bygland
Org.nr: 992248920
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-23.85%
Egenkapital  
  
-6.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 581.000 763.000 621.000 1.184.000 890.000
Egenkapital: 6.733.000 7.184.000 6.452.000 6.807.000 5.803.000
Regnskap for  Inna Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -9.000 -8.000 -19.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -8.000 -19.000 -8.000
Finansinntekter 591.000 772.000 628.000 1.203.000 898.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 591.000 772.000 628.000 1.203.000 898.000
Resultat før skatt 581.000 763.000 621.000 1.184.000 890.000
Skattekostnad -32.000 -30.000 -25.000 -31.000 -39.000
Årsresultat 549.000 732.000 595.000 1.153.000 850.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.215.000 2.278.000 446.000 446.000 446.000
Sum omløpsmidler 4.550.000 4.937.000 6.032.000 6.392.000 5.397.000
Sum eiendeler 6.765.000 7.215.000 6.478.000 6.838.000 5.843.000
Sum opptjent egenkapital 6.633.000 7.084.000 6.352.000 6.707.000 5.703.000
Sum egenkapital 6.733.000 7.184.000 6.452.000 6.807.000 5.803.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 30.000 25.000 31.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 6.765.000 7.214.000 6.477.000 6.838.000 5.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -9.000 -8.000 -19.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -8.000 -19.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -8.000 -19.000 -8.000
Finansinntekter 591.000 772.000 628.000 1.203.000 898.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 591.000 772.000 628.000 1.203.000 898.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 549.000 732.000 595.000 1.153.000 850.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.215.000 2.278.000 446.000 446.000 446.000
Sum anleggsmidler 2.215.000 2.278.000 446.000 446.000 446.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 13.000 13.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.538.000 4.924.000 6.019.000 6.379.000 5.354.000
Sum omløpsmidler 4.550.000 4.937.000 6.032.000 6.392.000 5.397.000
Sum eiendeler 6.765.000 7.215.000 6.478.000 6.838.000 5.843.000
Sum opptjent egenkapital 6.633.000 7.084.000 6.352.000 6.707.000 5.703.000
Sum egenkapital 6.733.000 7.184.000 6.452.000 6.807.000 5.803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 32.000 30.000 25.000 31.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 30.000 25.000 31.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 6.765.000 7.214.000 6.477.000 6.838.000 5.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.518.000 4.907.000 6.007.000 6.361.000 5.358.000
Likviditetsgrad 1 142.2 164.6 241.3 206.2 138.4
Likviditetsgrad 2 142.2 164.6 241.3 206.2 138.4
Soliditet 99.5 99.6 99.6 99.5 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.6 10.6 9.6 17.3 15.2
Signatur
19.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Prokurister
19.09.2012
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex