Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Innkjøpslaget Kyrksæterøra Sa
Juridisk navn:  Innkjøpslaget Kyrksæterøra Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90777515
C/O Dalum Regnskap Da C/O Dalum Regnskap Da Fax: 72452466
7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Hemne
Org.nr: 968082809
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/1993
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Dalum Regnskap Da
Hovedpunkter i regnskapet
2007
Omsetning: 14.057.000
Resultat: -146.000
Egenkapital: 631.000
Regnskap for  Innkjøpslaget Kyrksæterøra Sa
Resultat 2007
Driftsinntekter 14.057.000
Driftskostnader -14.009.000
Driftsresultat 47.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader -212.000
Finans -193.000
Resultat før skatt -146.000
Skattekostnad 39.000
Årsresultat -107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 341.000
Sum omløpsmidler 4.906.000
Sum eiendeler 5.247.000
Sum opptjent egenkapital 531.000
Sum egenkapital 631.000
Sum langsiktig gjeld 1.498.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 5.247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.018.000
Andre inntekter 39.000
Driftsinntekter 14.057.000
Varekostnad -11.701.000
Lønninger -1.339.000
Avskrivning -38.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -931.000
Driftskostnader -14.009.000
Driftsresultat 47.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader -212.000
Finans -193.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 85.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 246.000
Sum varige driftsmidler 246.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000
Sum anleggsmidler 341.000
Varebeholdning 2.582.000
Kundefordringer 2.233.000
Andre fordringer 13.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 78.000
Sum omløpsmidler 4.906.000
Sum eiendeler 5.247.000
Sum opptjent egenkapital 531.000
Sum egenkapital 631.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 872.000
Sum langsiktig gjeld 1.498.000
Leverandørgjeld 1.941.000
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 5.247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.788.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 12.0
Resultatgrad 0.3
Rentedekningsgrad 0.3
Gjeldsgrad 7.3
Total kapitalrentabilitet 1.3
Signatur
30.05.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex