Inno-Freeze AS
Juridisk navn:  Inno-Freeze AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 987615087
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Egh Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.79%
Resultat  
  
68.3%
Egenkapital  
  
11.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.545.000 973.000 30.000 1.244.000 219.000
Resultat: 1.338.000 795.000 -156.000 1.114.000 94.000
Egenkapital: 300.000 270.000 266.000 385.000 172.000
Regnskap for  Inno-Freeze AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.545.000 973.000 30.000 1.244.000 219.000
Driftskostnader -207.000 -179.000 -188.000 -129.000 -127.000
Driftsresultat 1.338.000 794.000 -157.000 1.115.000 93.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 0 1.000 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 1.338.000 795.000 -156.000 1.114.000 94.000
Skattekostnad -308.000 -191.000 37.000 -301.000 -25.000
Årsresultat 1.030.000 604.000 -119.000 813.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 37.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.647.000 1.032.000 240.000 1.297.000 370.000
Sum eiendeler 1.647.000 1.032.000 277.000 1.297.000 370.000
Sum opptjent egenkapital 197.000 167.000 163.000 282.000 68.000
Sum egenkapital 300.000 270.000 266.000 385.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.347.000 762.000 11.000 912.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 1.648.000 1.033.000 278.000 1.298.000 370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.515.000 943.000 0 1.244.000 219.000
Andre inntekter 30.000 30.000 30.000 0 0
Driftsinntekter 1.545.000 973.000 30.000 1.244.000 219.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -77.000 -77.000 -19.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -102.000 -111.000 -110.000 -127.000
Driftskostnader -207.000 -179.000 -188.000 -129.000 -127.000
Driftsresultat 1.338.000 794.000 -157.000 1.115.000 93.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 0 1.000 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 0 -600.000 0
Årsresultat 1.030.000 604.000 -119.000 813.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 37.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 37.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.515.000 529.000 0 479.000 219.000
Andre fordringer 34.000 13.000 16.000 14.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 491.000 223.000 804.000 134.000
Sum omløpsmidler 1.647.000 1.032.000 240.000 1.297.000 370.000
Sum eiendeler 1.647.000 1.032.000 277.000 1.297.000 370.000
Sum opptjent egenkapital 197.000 167.000 163.000 282.000 68.000
Sum egenkapital 300.000 270.000 266.000 385.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 0 2.000 11.000 2.000
Betalbar skatt 308.000 153.000 0 301.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000 8.000 0 172.000
Sum kortsiktig gjeld 1.347.000 762.000 11.000 912.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 1.648.000 1.033.000 278.000 1.298.000 370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 300.000 270.000 229.000 385.000 172.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 21.8 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 21.8 1.5 1.9
Soliditet 18.2 26.2 9 29.7 46.5
Resultatgrad 86.6 81.6 -523.3 89.6 42.5
Rentedekningsgrad 558.0
Gjeldsgrad 4.5 2.8 0 2.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 81.2 7 86.0 25.4
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex