Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inno-fish As
Juridisk navn:  Inno-fish As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90650788
Valkvæ Valkvæ Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 999628559
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 12/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johansson Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.84%
Resultat  
  
-241.18%
Egenkapital  
  
-49.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 137.000 1.348.000 1.399.000 1.472.000 1.168.000
Resultat: -72.000 51.000 -80.000 -185.000 350.000
Egenkapital: 67.000 132.000 95.000 158.000 298.000
Regnskap for  Inno-fish As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 137.000 1.348.000 1.399.000 1.472.000 1.168.000
Driftskostnader -209.000 -1.286.000 -1.467.000 -1.609.000 -788.000
Driftsresultat -72.000 63.000 -67.000 -137.000 380.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 0
Finanskostnader -1.000 -11.000 -13.000 -55.000 -30.000
Finans -1.000 -11.000 -13.000 -48.000 -30.000
Resultat før skatt -72.000 51.000 -80.000 -185.000 350.000
Skattekostnad 8.000 -15.000 17.000 45.000 -95.000
Årsresultat -65.000 37.000 -63.000 -140.000 256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 494.000 504.000 479.000 5.000
Sum omløpsmidler 18.000 332.000 362.000 284.000 1.438.000
Sum eiendeler 78.000 826.000 866.000 763.000 1.443.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 102.000 65.000 128.000 268.000
Sum egenkapital 67.000 132.000 95.000 158.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 550.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 694.000 771.000 605.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 826.000 866.000 763.000 1.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.000 1.339.000 1.351.000 1.424.000 768.000
Andre inntekter 0 9.000 48.000 48.000 400.000
Driftsinntekter 137.000 1.348.000 1.399.000 1.472.000 1.168.000
Varekostnad -66.000 -419.000 -347.000 -432.000 -255.000
Lønninger -37.000 -300.000 -474.000 -493.000 -154.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -567.000 -586.000 -684.000 -379.000
Driftskostnader -209.000 -1.286.000 -1.467.000 -1.609.000 -788.000
Driftsresultat -72.000 63.000 -67.000 -137.000 380.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 0
Finanskostnader -1.000 -11.000 -13.000 -55.000 -30.000
Finans -1.000 -11.000 -13.000 -48.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 37.000 -63.000 -140.000 256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 53.000 67.000 50.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 441.000 437.000 429.000 0
Sum anleggsmidler 60.000 494.000 504.000 479.000 5.000
Varebeholdning 0 8.000 43.000 109.000 80.000
Kundefordringer 0 5.000 63.000 80.000 68.000
Andre fordringer 8.000 2.000 4.000 4.000 1.138.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 318.000 252.000 91.000 152.000
Sum omløpsmidler 18.000 332.000 362.000 284.000 1.438.000
Sum eiendeler 78.000 826.000 866.000 763.000 1.443.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 102.000 65.000 128.000 268.000
Sum egenkapital 67.000 132.000 95.000 158.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 17.000 100.000 65.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 550.000
Leverandørgjeld 0 503.000 546.000 457.000 338.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 95.000
Skyldig offentlige avgifter 0 129.000 64.000 16.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 45.000 61.000 67.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 694.000 771.000 605.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 826.000 866.000 763.000 1.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 -362.000 -409.000 -321.000 843.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.5 0.5 0.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 0.5 0.4 0.3 2.3
Soliditet 85.9 1 1 20.7 20.7
Resultatgrad -52.6 4.7 -4.8 -9.3 32.5
Rentedekningsgrad 5.7 -5.2 -2.4 12.7
Gjeldsgrad 0.2 5.3 8.1 3.8 3.8
Total kapitalrentabilitet -92.3 7.6 -7.7 -17.0 26.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex