Innofish AS
Juridisk navn:  Innofish AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37295180
Randesunds Gate 6A Randesunds Gate 6A Fax:
4632 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 995011409
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-944%
Egenkapital  
  
-94.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -261.000 -25.000 -1.148.000 -75.000 -27.000
Egenkapital: 14.000 276.000 300.000 1.409.000 1.484.000
Regnskap for  Innofish AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -261.000 -25.000 -1.148.000 -76.000 -28.000
Driftsresultat -261.000 -25.000 -1.148.000 -76.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -261.000 -25.000 -1.148.000 -75.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -261.000 -25.000 -1.148.000 -75.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 270.000 285.000 1.346.000 1.322.000
Sum omløpsmidler 14.000 5.000 20.000 73.000 292.000
Sum eiendeler 14.000 275.000 305.000 1.419.000 1.614.000
Sum opptjent egenkapital -1.196.000 -934.000 -910.000 0 0
Sum egenkapital 14.000 276.000 300.000 1.409.000 1.484.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.000 9.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 276.000 305.000 1.418.000 1.614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning -245.000 0 -1.099.000 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -25.000 -49.000 -76.000 -28.000
Driftskostnader -261.000 -25.000 -1.148.000 -76.000 -28.000
Driftsresultat -261.000 -25.000 -1.148.000 -76.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -261.000 -25.000 -1.148.000 -75.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 270.000 285.000 1.346.000 1.322.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 270.000 285.000 1.346.000 1.322.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 10.000 6.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 5.000 11.000 67.000 84.000
Sum omløpsmidler 14.000 5.000 20.000 73.000 292.000
Sum eiendeler 14.000 275.000 305.000 1.419.000 1.614.000
Sum opptjent egenkapital -1.196.000 -934.000 -910.000 0 0
Sum egenkapital 14.000 276.000 300.000 1.409.000 1.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 5.000 9.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.000 9.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 276.000 305.000 1.418.000 1.614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 5.000 15.000 64.000 162.000
Likviditetsgrad 1 4 8.1 2.2
Likviditetsgrad 2 0 0 4 8.2 2.3
Soliditet 1 1 98.4 99.4 91.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -1864.3 -9.1 -376.4 -5.3 -1.7
Signatur
07.10.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex