Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inon AS
Juridisk navn:  Inon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92095019
Kringkollen 11 Kringkollen 11 Fax:
4846 Arendal 4846 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 890780342
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Regnskapsfører: Regnskapskompaniet I Arendal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.83%
Resultat  
  
-63.53%
Egenkapital  
  
-23.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 496.000 569.000 620.000 682.000 753.000
Resultat: 31.000 85.000 145.000 -126.000 232.000
Egenkapital: 249.000 325.000 260.000 120.000 317.000
Regnskap for  Inon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 496.000 569.000 620.000 682.000 753.000
Driftskostnader -465.000 -484.000 -476.000 -808.000 -522.000
Driftsresultat 31.000 85.000 145.000 -126.000 231.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt 31.000 85.000 145.000 -126.000 232.000
Skattekostnad -7.000 -20.000 -5.000 0 -63.000
Årsresultat 24.000 65.000 140.000 -126.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 349.000 424.000 363.000 274.000 500.000
Sum eiendeler 349.000 424.000 363.000 274.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 295.000 230.000 90.000 217.000
Sum egenkapital 249.000 325.000 260.000 120.000 317.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 99.000 102.000 154.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 424.000 362.000 274.000 501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 496.000 569.000 620.000 682.000 753.000
Driftsinntekter 496.000 569.000 620.000 682.000 753.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -408.000 -408.000 -404.000 -733.000 -450.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -76.000 -72.000 -75.000 -72.000
Driftskostnader -465.000 -484.000 -476.000 -808.000 -522.000
Driftsresultat 31.000 85.000 145.000 -126.000 231.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 65.000 140.000 -126.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 36.000 43.000 56.000 71.000
Andre fordringer 17.000 34.000 23.000 36.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 300.000 354.000 296.000 182.000 411.000
Sum omløpsmidler 349.000 424.000 363.000 274.000 500.000
Sum eiendeler 349.000 424.000 363.000 274.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 295.000 230.000 90.000 217.000
Sum egenkapital 249.000 325.000 260.000 120.000 317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 6.000 0
Betalbar skatt 7.000 20.000 5.000 0 63.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 38.000 58.000 82.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 37.000 40.000 66.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 99.000 102.000 154.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 424.000 362.000 274.000 501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 325.000 261.000 120.000 316.000
Likviditetsgrad 1 3.5 4.3 3.6 1.8 2.7
Likviditetsgrad 2 3.5 4.3 3.6 1.8 2.8
Soliditet 71.3 76.7 71.8 43.8 63.3
Resultatgrad 6.3 14.9 23.4 -18.5 30.7
Rentedekningsgrad -126.0 233.0
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 1.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.9 2 40.1 -46.0 46.5
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex