Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Installatør R Hansen AS
Juridisk navn:  Installatør R Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78452296
Postboks 85 Strandgata 20 Fax: 78451354
9593 Breivikbotn 9593 Breivikbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Hasvik
Org.nr: 987252235
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/28/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.22%
Resultat  
  
-329.91%
Egenkapital  
  
-37.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.610.000 7.704.000 7.667.000 7.375.000 6.238.000
Resultat: -515.000 224.000 -36.000 962.000 -103.000
Egenkapital: 848.000 1.364.000 1.182.000 1.218.000 486.000
Regnskap for  Installatør R Hansen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.610.000 7.704.000 7.667.000 7.375.000 6.238.000
Driftskostnader -8.097.000 -7.388.000 -7.602.000 -6.304.000 -6.256.000
Driftsresultat -487.000 316.000 66.000 1.071.000 -18.000
Finansinntekter 34.000 1.000 9.000 9.000 32.000
Finanskostnader -61.000 -93.000 -111.000 -117.000 -117.000
Finans -27.000 -92.000 -102.000 -108.000 -85.000
Resultat før skatt -515.000 224.000 -36.000 962.000 -103.000
Skattekostnad 0 -43.000 0 -230.000 0
Årsresultat -515.000 182.000 -36.000 732.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 730.000 705.000 816.000 950.000 841.000
Sum omløpsmidler 2.891.000 3.203.000 3.088.000 3.429.000 2.402.000
Sum eiendeler 3.621.000 3.908.000 3.904.000 4.379.000 3.243.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 1.264.000 1.082.000 1.118.000 386.000
Sum egenkapital 848.000 1.364.000 1.182.000 1.218.000 486.000
Sum langsiktig gjeld 819.000 960.000 1.138.000 1.318.000 1.201.000
Sum kortsiktig gjeld 1.953.000 1.585.000 1.583.000 1.843.000 1.555.000
Sum gjeld og egenkapital 3.620.000 3.909.000 3.903.000 4.379.000 3.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.698.000 7.853.000 7.376.000 7.320.000 6.068.000
Andre inntekter -88.000 -149.000 291.000 55.000 170.000
Driftsinntekter 7.610.000 7.704.000 7.667.000 7.375.000 6.238.000
Varekostnad -3.916.000 -3.769.000 -4.047.000 -3.486.000 -3.148.000
Lønninger -3.071.000 -2.647.000 -2.561.000 -1.726.000 -1.907.000
Avskrivning -130.000 -135.000 -134.000 -115.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -980.000 -837.000 -860.000 -977.000 -1.106.000
Driftskostnader -8.097.000 -7.388.000 -7.602.000 -6.304.000 -6.256.000
Driftsresultat -487.000 316.000 66.000 1.071.000 -18.000
Finansinntekter 34.000 1.000 9.000 9.000 32.000
Finanskostnader -61.000 -93.000 -111.000 -117.000 -117.000
Finans -27.000 -92.000 -102.000 -108.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -515.000 182.000 -36.000 732.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 274.000 347.000 420.000 493.000 566.000
Maskiner anlegg 23.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 296.000 289.000 332.000 393.000 210.000
Sum varige driftsmidler 593.000 635.000 752.000 886.000 776.000
Sum finansielle anleggsmidler 137.000 69.000 64.000 64.000 64.000
Sum anleggsmidler 730.000 705.000 816.000 950.000 841.000
Varebeholdning 1.422.000 1.411.000 1.367.000 1.295.000 1.158.000
Kundefordringer 951.000 1.227.000 960.000 1.483.000 880.000
Andre fordringer 120.000 179.000 215.000 131.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 398.000 386.000 545.000 520.000 209.000
Sum omløpsmidler 2.891.000 3.203.000 3.088.000 3.429.000 2.402.000
Sum eiendeler 3.621.000 3.908.000 3.904.000 4.379.000 3.243.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 1.264.000 1.082.000 1.118.000 386.000
Sum egenkapital 848.000 1.364.000 1.182.000 1.218.000 486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 52.000
Sum langsiktig gjeld 819.000 960.000 1.138.000 1.318.000 1.201.000
Leverandørgjeld 1.147.000 867.000 646.000 951.000 931.000
Betalbar skatt 0 43.000 0 230.000 0
Skyldig offentlige avgifter 341.000 356.000 344.000 364.000 305.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 465.000 320.000 593.000 297.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 1.953.000 1.585.000 1.583.000 1.843.000 1.555.000
Sum gjeld og egenkapital 3.620.000 3.909.000 3.903.000 4.379.000 3.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 938.000 1.618.000 1.505.000 1.586.000 847.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 2 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.1 1.2 0.9
Soliditet 23.4 34.9 30.3 27.8 15.0
Resultatgrad -6.4 4.1 0.9 14.5 -0.3
Rentedekningsgrad 3.4 0.6 9.2 0.1
Gjeldsgrad 3.3 1.9 2.3 2.6 5.7
Total kapitalrentabilitet -12.5 8.1 1.9 24.7 0.4
Signatur
08.02.2019
SIGNATUR
HANSEN DAGMAR
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex