Installer.no As
Juridisk navn:  Installer.no As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90643830
Østavinden 22 Østavinden 22 Fax:
9015 Tromsø 9015 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 914131464
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.72%
Resultat  
  
17.78%
Egenkapital  
  
47.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.024.000 2.553.000 2.245.000 4.916.000 2.815.000
Resultat: 53.000 45.000 152.000 226.000 1.059.000
Egenkapital: 124.000 84.000 53.000 944.000 796.000
Regnskap for  Installer.no As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.024.000 2.553.000 2.245.000 4.916.000 2.815.000
Driftskostnader -1.973.000 -2.511.000 -2.098.000 -4.730.000 -1.757.000
Driftsresultat 50.000 42.000 148.000 186.000 1.058.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 41.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 3.000 3.000 5.000 39.000 1.000
Resultat før skatt 53.000 45.000 152.000 226.000 1.059.000
Skattekostnad -14.000 -14.000 -44.000 -77.000 -293.000
Årsresultat 40.000 31.000 108.000 149.000 766.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 3.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 370.000 564.000 411.000 1.675.000 1.927.000
Sum eiendeler 374.000 567.000 411.000 1.675.000 1.927.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 54.000 23.000 914.000 766.000
Sum egenkapital 124.000 84.000 53.000 944.000 796.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 484.000 358.000 730.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 568.000 411.000 1.674.000 1.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.024.000 2.553.000 2.245.000 4.916.000 2.384.000
Andre inntekter 0 0 0 0 431.000
Driftsinntekter 2.024.000 2.553.000 2.245.000 4.916.000 2.815.000
Varekostnad -1.319.000 -1.478.000 -1.082.000 -2.936.000 -1.082.000
Lønninger -366.000 -655.000 -534.000 -1.162.000 -317.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -288.000 -378.000 -482.000 -632.000 -358.000
Driftskostnader -1.973.000 -2.511.000 -2.098.000 -4.730.000 -1.757.000
Driftsresultat 50.000 42.000 148.000 186.000 1.058.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 41.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 3.000 3.000 5.000 39.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 31.000 108.000 149.000 766.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 3.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 3.000 0 0 0
Varebeholdning 107.000 126.000 148.000 215.000 0
Kundefordringer 218.000 212.000 56.000 72.000 238.000
Andre fordringer 0 15.000 2.000 1.134.000 1.458.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 212.000 205.000 254.000 231.000
Sum omløpsmidler 370.000 564.000 411.000 1.675.000 1.927.000
Sum eiendeler 374.000 567.000 411.000 1.675.000 1.927.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 54.000 23.000 914.000 766.000
Sum egenkapital 124.000 84.000 53.000 944.000 796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 138.000 308.000 177.000 489.000 633.000
Betalbar skatt 14.000 17.000 44.000 78.000 292.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 86.000 65.000 43.000 188.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 72.000 72.000 120.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 484.000 358.000 730.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 568.000 411.000 1.674.000 1.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 80.000 53.000 945.000 797.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.1 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.7 2.1 1.8
Soliditet 33.2 14.8 12.9 56.4 41.3
Resultatgrad 2.5 1.6 6.6 3.8 37.6
Rentedekningsgrad 113.5 530.5
Gjeldsgrad 2 5.8 6.8 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 14.2 7.9 37.2 13.6 55.1
Signatur
10.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex