Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Insula Sancta AS
Juridisk navn:  Insula Sancta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hovelsrud Hovelsrud Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 988965995
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/28/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning Ringsaker As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
140.72%
Egenkapital  
  
17.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 250.000 -614.000 -49.000 548.000 293.000
Egenkapital: 1.410.000 1.202.000 1.816.000 1.863.000 1.319.000
Regnskap for  Insula Sancta AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -13.000 -12.000 -10.000
Finansinntekter 434.000 44.000 -34.000 564.000 311.000
Finanskostnader -173.000 -648.000 -2.000 -4.000 -7.000
Finans 261.000 -604.000 -36.000 560.000 304.000
Resultat før skatt 250.000 -614.000 -49.000 548.000 293.000
Skattekostnad -43.000 1.000 1.000 -4.000 1.000
Årsresultat 207.000 -613.000 -48.000 544.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 81.000 50.000 48.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.953.000 1.687.000 2.332.000 2.063.000 1.818.000
Sum eiendeler 1.991.000 1.768.000 2.382.000 2.111.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 1.102.000 1.716.000 1.763.000 1.219.000
Sum egenkapital 1.410.000 1.202.000 1.816.000 1.863.000 1.319.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 581.000 566.000 565.000 248.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.991.000 1.768.000 2.381.000 2.111.000 1.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -12.000 -10.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -13.000 -12.000 -10.000
Finansinntekter 434.000 44.000 -34.000 564.000 311.000
Finanskostnader -173.000 -648.000 -2.000 -4.000 -7.000
Finans 261.000 -604.000 -36.000 560.000 304.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 207.000 -613.000 -48.000 544.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 51.000 50.000 48.000 53.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 81.000 50.000 48.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.750.000 1.668.000 2.120.000 1.132.000 1.076.000
Kasse, bank 3.000 19.000 212.000 931.000 741.000
Sum omløpsmidler 1.953.000 1.687.000 2.332.000 2.063.000 1.818.000
Sum eiendeler 1.991.000 1.768.000 2.382.000 2.111.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 1.102.000 1.716.000 1.763.000 1.219.000
Sum egenkapital 1.410.000 1.202.000 1.816.000 1.863.000 1.319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 581.000 565.000 565.000 248.000 551.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 566.000 565.000 248.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.991.000 1.768.000 2.381.000 2.111.000 1.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.372.000 1.121.000 1.767.000 1.815.000 1.267.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3 4.1 8.3 3.3
Likviditetsgrad 2 3.4 3 4.1 8.4 3.3
Soliditet 70.8 6 76.3 88.3 70.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -6.5 138.0 43.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.3 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 21.2 1.9 26.1 16.1
Signatur
17.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex