Integral Rådgivning As
Juridisk navn:  Integral Rådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Terneveien 7 Terneveien 7 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 919600152
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 4.408.000
Resultat: 801.000
Egenkapital: 674.000
Regnskap for  Integral Rådgivning As
Resultat 2018
Driftsinntekter 4.408.000
Driftskostnader -3.607.000
Driftsresultat 801.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 801.000
Skattekostnad -184.000
Årsresultat 617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000
Sum omløpsmidler 961.000
Sum eiendeler 995.000
Sum opptjent egenkapital 644.000
Sum egenkapital 674.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.408.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 4.408.000
Varekostnad -2.920.000
Lønninger -507.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -175.000
Driftskostnader -3.607.000
Driftsresultat 801.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 32.000
Sum varige driftsmidler 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000
Sum anleggsmidler 34.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 213.000
Andre fordringer 28.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 721.000
Sum omløpsmidler 961.000
Sum eiendeler 995.000
Sum opptjent egenkapital 644.000
Sum egenkapital 674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 25.000
Betalbar skatt 184.000
Skyldig offentlige avgifter 112.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 641.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 3
Soliditet 67.8
Resultatgrad 18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 80.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex