Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Integrated Consultants As
Juridisk navn:  Integrated Consultants As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsstølen 4C Bjørndalsstølen 4C Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921614896
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/26/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -11.000
Egenkapital: 49.000
Regnskap for  Integrated Consultants As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 59.000
Sum eiendeler 59.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 49.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -11.000
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 59.000
Sum omløpsmidler 59.000
Sum eiendeler 59.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000
Likviditetsgrad 1 5.9
Likviditetsgrad 2 5.9
Soliditet 83.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet -18.6
Signatur
29.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex