Interjakt Norway As
Juridisk navn:  Interjakt Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bliksrud Bjørkelangen Næringspark Bliksrud Bjørkelangen Næringspark Fax:
1940 Bjørkelangen 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 914970539
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/16/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.87%
Resultat  
  
85.77%
Egenkapital  
  
-43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.062.000 5.568.000 1.399.000 841.000
Resultat: -35.000 -246.000 144.000 -61.000
Egenkapital: 45.000 80.000 326.000 224.000
Regnskap for  Interjakt Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.062.000 5.568.000 1.399.000 841.000
Driftskostnader -5.896.000 -5.762.000 -1.361.000 -823.000
Driftsresultat 167.000 -194.000 38.000 18.000
Finansinntekter 2.000 0 124.000 0
Finanskostnader -204.000 -52.000 -19.000 -79.000
Finans -202.000 -52.000 105.000 -79.000
Resultat før skatt -35.000 -246.000 144.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 -42.000 0
Årsresultat -35.000 -246.000 102.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.117.000 3.474.000 1.551.000 1.313.000
Sum eiendeler 3.117.000 3.474.000 1.551.000 1.313.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -20.000 102.000 0
Sum egenkapital 45.000 80.000 326.000 224.000
Sum langsiktig gjeld 2.884.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 187.000 3.393.000 1.225.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 3.116.000 3.473.000 1.551.000 1.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.045.000 5.382.000 1.088.000 841.000
Andre inntekter 17.000 186.000 311.000 0
Driftsinntekter 6.062.000 5.568.000 1.399.000 841.000
Varekostnad -4.880.000 -4.786.000 -886.000 -509.000
Lønninger -536.000 -201.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -480.000 -775.000 -475.000 -314.000
Driftskostnader -5.896.000 -5.762.000 -1.361.000 -823.000
Driftsresultat 167.000 -194.000 38.000 18.000
Finansinntekter 2.000 0 124.000 0
Finanskostnader -204.000 -52.000 -19.000 -79.000
Finans -202.000 -52.000 105.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -246.000 102.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 458.000 352.000 430.000 300.000
Kundefordringer 2.228.000 2.027.000 441.000 852.000
Andre fordringer 3.000 424.000 442.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 427.000 672.000 237.000 160.000
Sum omløpsmidler 3.117.000 3.474.000 1.551.000 1.313.000
Sum eiendeler 3.117.000 3.474.000 1.551.000 1.313.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -20.000 102.000 0
Sum egenkapital 45.000 80.000 326.000 224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.884.000 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 3.255.000 849.000 953.000
Betalbar skatt 0 0 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 93.000 0 106.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 46.000 334.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 3.393.000 1.225.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 3.116.000 3.473.000 1.551.000 1.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.930.000 81.000 326.000 224.000
Likviditetsgrad 1 16.7 1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 14.2 0.9 0.9 1.0
Soliditet 1.4 2.3 2 17.1
Resultatgrad 2.8 -3.5 2.7 2.1
Rentedekningsgrad 0.8 -3.7 2 0.2
Gjeldsgrad 68.2 42.4 3.8 4.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 -5.6 10.4 1.4
Signatur
07.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex