Intermec AS
Juridisk navn:  Intermec AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56152930
Kleppevegen 75 Kleppevegen 75 Fax: 56152931
5300 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 959848394
Aksjekapital: 810.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 02.01.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,44%
Resultat  
  
6,78%
Egenkapital  
  
0,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 39.562.000 40.138.000 47.662.000 57.861.000 47.963.000
Resultat: 630.000 590.000 7.337.000 9.464.000 6.069.000
Egenkapital: 24.568.000 24.544.000 24.668.000 22.299.000 18.474.000
Regnskap for  Intermec AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 39.562.000 40.138.000 47.662.000 57.861.000 47.963.000
Driftskostnader -39.515.000 -39.983.000 -40.610.000 -48.576.000 -41.792.000
Driftsresultat 48.000 155.000 7.053.000 9.285.000 6.170.000
Finansinntekter 793.000 651.000 653.000 636.000 370.000
Finanskostnader -210.000 -216.000 -369.000 -456.000 -471.000
Finans 583.000 435.000 284.000 180.000 -101.000
Resultat før skatt 630.000 590.000 7.337.000 9.464.000 6.069.000
Skattekostnad -6.000 -115.000 -1.967.000 -2.640.000 -1.706.000
Årsresultat 625.000 476.000 5.370.000 6.824.000 4.363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.867.000 3.990.000 5.438.000 5.323.000 4.032.000
Sum omløpsmidler 30.424.000 31.184.000 34.889.000 37.548.000 33.602.000
Sum eiendeler 35.291.000 35.174.000 40.327.000 42.871.000 37.634.000
Sum opptjent egenkapital 23.468.000 23.444.000 23.568.000 21.199.000 17.374.000
Sum egenkapital 24.568.000 24.544.000 24.668.000 22.299.000 18.474.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.250.000 1.750.000
Sum kortsiktig gjeld 10.722.000 10.631.000 15.659.000 19.323.000 17.410.000
Sum gjeld og egenkapital 35.290.000 35.175.000 40.327.000 42.872.000 37.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.668.000 39.659.000 47.237.000 57.462.000 47.319.000
Andre inntekter 895.000 479.000 425.000 400.000 644.000
Driftsinntekter 39.562.000 40.138.000 47.662.000 57.861.000 47.963.000
Varekostnad -12.161.000 -12.532.000 -10.178.000 -20.634.000 -16.684.000
Lønninger -18.367.000 -18.771.000 -21.316.000 -20.824.000 -18.042.000
Avskrivning -1.502.000 -1.578.000 -1.625.000 -1.097.000 -882.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.485.000 -7.102.000 -7.491.000 -6.021.000 -6.184.000
Driftskostnader -39.515.000 -39.983.000 -40.610.000 -48.576.000 -41.792.000
Driftsresultat 48.000 155.000 7.053.000 9.285.000 6.170.000
Finansinntekter 793.000 651.000 653.000 636.000 370.000
Finanskostnader -210.000 -216.000 -369.000 -456.000 -471.000
Finans 583.000 435.000 284.000 180.000 -101.000
Konsernbidrag 0 124.000 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.000.000
Årsresultat 625.000 476.000 5.370.000 6.824.000 4.363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 926.000 211.000 149.000 197.000 294.000
Fast eiendom 818.000 1.203.000 1.596.000 1.824.000 1.059.000
Maskiner anlegg 1.269.000 2.003.000 2.792.000 2.082.000 2.011.000
Driftsløsøre 870.000 572.000 901.000 1.220.000 668.000
Sum varige driftsmidler 2.958.000 3.779.000 5.289.000 5.126.000 3.738.000
Sum finansielle anleggsmidler 983.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.867.000 3.990.000 5.438.000 5.323.000 4.032.000
Varebeholdning 9.245.000 9.737.000 10.465.000 8.946.000 8.777.000
Kundefordringer 4.656.000 6.148.000 4.433.000 6.011.000 7.935.000
Andre fordringer 968.000 1.391.000 1.042.000 775.000 829.000
Sum investeringer 9.330.000 8.660.000 6.344.000 3.104.000 0
Kasse, bank 6.225.000 5.248.000 12.605.000 18.712.000 16.062.000
Sum omløpsmidler 30.424.000 31.184.000 34.889.000 37.548.000 33.602.000
Sum eiendeler 35.291.000 35.174.000 40.327.000 42.871.000 37.634.000
Sum opptjent egenkapital 23.468.000 23.444.000 23.568.000 21.199.000 17.374.000
Sum egenkapital 24.568.000 24.544.000 24.668.000 22.299.000 18.474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.250.000 1.750.000
Leverandørgjeld 2.378.000 1.323.000 1.839.000 3.532.000 2.559.000
Betalbar skatt 65.000 177.000 1.919.000 2.543.000 1.615.000
Skyldig offentlige avgifter 1.658.000 2.329.000 2.639.000 2.498.000 3.218.000
Utbytte -600.000 -600.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.622.000 6.802.000 9.261.000 10.750.000 10.017.000
Sum kortsiktig gjeld 10.722.000 10.631.000 15.659.000 19.323.000 17.410.000
Sum gjeld og egenkapital 35.290.000 35.175.000 40.327.000 42.872.000 37.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.702.000 20.553.000 19.230.000 18.225.000 16.192.000
Likviditetsgrad 1 2 2.9 2.2 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2 2.1 1.6 1.5 1.5
Soliditet 69.6 69.8 61.2 52.0 49.1
Resultatgrad 0.1 0.4 14.8 16.0 12.9
Rentedekningsgrad 0.2 3.7 20.9 21.8 13.9
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 2.3 19.1 23.1 17.4
Signatur
13.07.2012
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex