Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intersport Mosjøen AS
Juridisk navn:  Intersport Mosjøen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75170730
Postboks 109 Skjervgata 35 Fax: 75172753
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 974348667
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.54%
Resultat  
  
-10.05%
Egenkapital  
  
13.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 14.214.000 12.976.000 13.388.000 13.683.000 12.451.000
Resultat: 1.396.000 1.552.000 1.413.000 1.887.000 1.605.000
Egenkapital: 8.383.000 7.377.000 6.259.000 5.644.000 4.291.000
Regnskap for  Intersport Mosjøen AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 14.214.000 12.976.000 13.388.000 13.683.000 12.451.000
Driftskostnader -12.895.000 -11.552.000 -12.061.000 -11.845.000 -10.850.000
Driftsresultat 1.320.000 1.424.000 1.326.000 1.838.000 1.601.000
Finansinntekter 78.000 129.000 98.000 61.000 48.000
Finanskostnader -1.000 0 -11.000 -12.000 -44.000
Finans 77.000 129.000 87.000 49.000 4.000
Resultat før skatt 1.396.000 1.552.000 1.413.000 1.887.000 1.605.000
Skattekostnad -390.000 -435.000 -398.000 -534.000 -453.000
Årsresultat 1.006.000 1.118.000 1.015.000 1.353.000 1.152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 741.000 589.000 677.000 560.000 676.000
Sum omløpsmidler 9.573.000 8.702.000 7.930.000 7.599.000 5.946.000
Sum eiendeler 10.314.000 9.291.000 8.607.000 8.159.000 6.622.000
Sum opptjent egenkapital 8.133.000 7.127.000 6.009.000 5.394.000 4.041.000
Sum egenkapital 8.383.000 7.377.000 6.259.000 5.644.000 4.291.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 78.000 336.000 586.000 698.000
Sum kortsiktig gjeld 1.896.000 1.836.000 2.013.000 1.929.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 10.314.000 9.291.000 8.608.000 8.159.000 6.621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.214.000 12.973.000 13.382.000 13.677.000 12.445.000
Andre inntekter 0 3.000 5.000 6.000 6.000
Driftsinntekter 14.214.000 12.976.000 13.388.000 13.683.000 12.451.000
Varekostnad -8.242.000 -7.244.000 -7.951.000 -7.872.000 -7.122.000
Lønninger -2.680.000 -2.367.000 -2.247.000 -2.213.000 -2.104.000
Avskrivning -196.000 -176.000 -117.000 -115.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.777.000 -1.765.000 -1.746.000 -1.645.000 -1.503.000
Driftskostnader -12.895.000 -11.552.000 -12.061.000 -11.845.000 -10.850.000
Driftsresultat 1.320.000 1.424.000 1.326.000 1.838.000 1.601.000
Finansinntekter 78.000 129.000 98.000 61.000 48.000
Finanskostnader -1.000 0 -11.000 -12.000 -44.000
Finans 77.000 129.000 87.000 49.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 1.006.000 1.118.000 1.015.000 1.353.000 1.152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.000 8.000 10.000 11.000 13.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 706.000 561.000 668.000 549.000 662.000
Sum varige driftsmidler 712.000 569.000 677.000 560.000 676.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 19.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 741.000 589.000 677.000 560.000 676.000
Varebeholdning 3.968.000 3.786.000 3.928.000 3.641.000 3.606.000
Kundefordringer 105.000 76.000 165.000 109.000 89.000
Andre fordringer 0 36.000 36.000 26.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.499.000 4.803.000 3.800.000 3.822.000 2.218.000
Sum omløpsmidler 9.573.000 8.702.000 7.930.000 7.599.000 5.946.000
Sum eiendeler 10.314.000 9.291.000 8.607.000 8.159.000 6.622.000
Sum opptjent egenkapital 8.133.000 7.127.000 6.009.000 5.394.000 4.041.000
Sum egenkapital 8.383.000 7.377.000 6.259.000 5.644.000 4.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 37.000 54.000 54.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 78.000 336.000 586.000 698.000
Leverandørgjeld 268.000 257.000 294.000 331.000 264.000
Betalbar skatt 398.000 452.000 398.000 538.000 454.000
Skyldig offentlige avgifter 500.000 508.000 457.000 558.000 472.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 730.000 619.000 863.000 502.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 1.896.000 1.836.000 2.013.000 1.929.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 10.314.000 9.291.000 8.608.000 8.159.000 6.621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.677.000 6.866.000 5.917.000 5.670.000 4.314.000
Likviditetsgrad 1 5.0 4.7 3.9 3.9 3.6
Likviditetsgrad 2 3.0 2.7 2.0 2.1 1.5
Soliditet 81.3 79.4 72.7 69.2 64.8
Resultatgrad 9.3 11.0 9.9 13.4 12.9
Rentedekningsgrad 1398.0 129.5 158.3 37.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.6 16.7 16.5 23.3 24.9
Signatur
05.03.2013
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex