Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intersport Mosjøen AS
Juridisk navn:  Intersport Mosjøen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40625716
Postboks 109 Skjervgata 35 Fax: 75172753
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 974348667
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Slydahl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.74%
Resultat  
  
-35.89%
Egenkapital  
  
7.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 13.114.000 14.214.000 12.976.000 13.388.000 13.683.000
Resultat: 895.000 1.396.000 1.552.000 1.413.000 1.887.000
Egenkapital: 9.036.000 8.383.000 7.377.000 6.259.000 5.644.000
Regnskap for  Intersport Mosjøen AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 13.114.000 14.214.000 12.976.000 13.388.000 13.683.000
Driftskostnader -12.359.000 -12.895.000 -11.552.000 -12.061.000 -11.845.000
Driftsresultat 754.000 1.320.000 1.424.000 1.326.000 1.838.000
Finansinntekter 141.000 78.000 129.000 98.000 61.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -11.000 -12.000
Finans 140.000 77.000 129.000 87.000 49.000
Resultat før skatt 895.000 1.396.000 1.552.000 1.413.000 1.887.000
Skattekostnad -242.000 -390.000 -435.000 -398.000 -534.000
Årsresultat 653.000 1.006.000 1.118.000 1.015.000 1.353.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 899.000 741.000 589.000 677.000 560.000
Sum omløpsmidler 10.101.000 9.573.000 8.702.000 7.930.000 7.599.000
Sum eiendeler 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.607.000 8.159.000
Sum opptjent egenkapital 8.786.000 8.133.000 7.127.000 6.009.000 5.394.000
Sum egenkapital 9.036.000 8.383.000 7.377.000 6.259.000 5.644.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 35.000 78.000 336.000 586.000
Sum kortsiktig gjeld 1.958.000 1.896.000 1.836.000 2.013.000 1.929.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.608.000 8.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.114.000 14.214.000 12.973.000 13.382.000 13.677.000
Andre inntekter 0 0 3.000 5.000 6.000
Driftsinntekter 13.114.000 14.214.000 12.976.000 13.388.000 13.683.000
Varekostnad -7.631.000 -8.242.000 -7.244.000 -7.951.000 -7.872.000
Lønninger -2.665.000 -2.680.000 -2.367.000 -2.247.000 -2.213.000
Avskrivning -235.000 -196.000 -176.000 -117.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.828.000 -1.777.000 -1.765.000 -1.746.000 -1.645.000
Driftskostnader -12.359.000 -12.895.000 -11.552.000 -12.061.000 -11.845.000
Driftsresultat 754.000 1.320.000 1.424.000 1.326.000 1.838.000
Finansinntekter 141.000 78.000 129.000 98.000 61.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -11.000 -12.000
Finans 140.000 77.000 129.000 87.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Årsresultat 653.000 1.006.000 1.118.000 1.015.000 1.353.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 5.000 6.000 8.000 10.000 11.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 472.000 706.000 561.000 668.000 549.000
Sum varige driftsmidler 477.000 712.000 569.000 677.000 560.000
Sum finansielle anleggsmidler 421.000 29.000 19.000 0 0
Sum anleggsmidler 899.000 741.000 589.000 677.000 560.000
Varebeholdning 3.733.000 3.968.000 3.786.000 3.928.000 3.641.000
Kundefordringer 122.000 105.000 76.000 165.000 109.000
Andre fordringer 25.000 0 36.000 36.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.221.000 5.499.000 4.803.000 3.800.000 3.822.000
Sum omløpsmidler 10.101.000 9.573.000 8.702.000 7.930.000 7.599.000
Sum eiendeler 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.607.000 8.159.000
Sum opptjent egenkapital 8.786.000 8.133.000 7.127.000 6.009.000 5.394.000
Sum egenkapital 9.036.000 8.383.000 7.377.000 6.259.000 5.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 29.000 37.000 54.000 54.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 35.000 78.000 336.000 586.000
Leverandørgjeld 370.000 268.000 257.000 294.000 331.000
Betalbar skatt 272.000 398.000 452.000 398.000 538.000
Skyldig offentlige avgifter 610.000 500.000 508.000 457.000 558.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 707.000 730.000 619.000 863.000 502.000
Sum kortsiktig gjeld 1.958.000 1.896.000 1.836.000 2.013.000 1.929.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.608.000 8.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.143.000 7.677.000 6.866.000 5.917.000 5.670.000
Likviditetsgrad 1 5.2 5.0 4.7 3.9 3.9
Likviditetsgrad 2 3.3 3.0 2.7 2.0 2.1
Soliditet 82.1 81.3 79.4 72.7 69.2
Resultatgrad 5.7 9.3 11.0 9.9 13.4
Rentedekningsgrad 895.0 1398.0 129.5 158.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.1 13.6 16.7 16.5 23.3
Signatur
05.03.2013
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex