Intersport Mosjøen As
Juridisk navn:  Intersport Mosjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75172753
Postboks 109 Skjervgata 35 Fax:
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 989001078
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 25.11.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Slydahl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
19087,5%
Egenkapital  
  
872,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 15.284.000 0 0 0 0
Resultat: 1.519.000 -8.000 -1.000 62.000 286.000
Egenkapital: 10.683.000 1.098.000 1.106.000 1.147.000 1.085.000
Regnskap for  Intersport Mosjøen As
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 15.284.000 0 0 0 0
Driftskostnader -13.851.000 -15.000 -11.000 -13.000 -15.000
Driftsresultat 1.433.000 -15.000 -11.000 -13.000 -15.000
Finansinntekter 89.000 7.000 10.000 74.000 300.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 86.000 7.000 10.000 74.000 300.000
Resultat før skatt 1.519.000 -8.000 -1.000 62.000 286.000
Skattekostnad -379.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.140.000 -8.000 -1.000 62.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 461.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Sum omløpsmidler 12.244.000 390.000 398.000 439.000 377.000
Sum eiendeler 12.705.000 1.105.000 1.113.000 1.154.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 10.650.000 390.000 398.000 439.000 377.000
Sum egenkapital 10.683.000 1.098.000 1.106.000 1.147.000 1.085.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.022.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 12.705.000 1.106.000 1.114.000 1.155.000 1.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.264.000 0 0 0 0
Andre inntekter 20.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.284.000 0 0 0 0
Varekostnad -8.554.000 0 0 0 0
Lønninger -2.973.000 0 0 0 0
Avskrivning -175.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.149.000 -15.000 -11.000 -13.000 -15.000
Driftskostnader -13.851.000 -15.000 -11.000 -13.000 -15.000
Driftsresultat 1.433.000 -15.000 -11.000 -13.000 -15.000
Finansinntekter 89.000 7.000 10.000 74.000 300.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 86.000 7.000 10.000 74.000 300.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.140.000 -8.000 -1.000 62.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 402.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 402.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Sum anleggsmidler 461.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Varebeholdning 4.881.000 0 0 0 0
Kundefordringer 151.000 0 0 0 0
Andre fordringer 48.000 64.000 64.000 64.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.164.000 326.000 334.000 374.000 377.000
Sum omløpsmidler 12.244.000 390.000 398.000 439.000 377.000
Sum eiendeler 12.705.000 1.105.000 1.113.000 1.154.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 10.650.000 390.000 398.000 439.000 377.000
Sum egenkapital 10.683.000 1.098.000 1.106.000 1.147.000 1.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 276.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 385.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 574.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 788.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.022.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 12.705.000 1.106.000 1.114.000 1.155.000 1.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.222.000 382.000 390.000 431.000 369.000
Likviditetsgrad 1 6.1 48.8 49.8 54.9 47.1
Likviditetsgrad 2 3.6 48.8 49.8 54.9 47.2
Soliditet 84.1 99.3 99.3 99.3 99.3
Resultatgrad 9.4
Rentedekningsgrad 477.7
Gjeldsgrad 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 -0.7 -0.1 5.3 26.1
Signatur
26.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex