Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intersport Mosjøen As
Juridisk navn:  Intersport Mosjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75172753
Postboks 109 Skjervgata 35 Fax:
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 989001078
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 25.11.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Slydahl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-700%
Egenkapital  
  
-0,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -1.000 62.000 286.000 88.000
Egenkapital: 1.098.000 1.106.000 1.147.000 1.085.000 799.000
Regnskap for  Intersport Mosjøen As
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -11.000 -13.000 -15.000 -12.000
Driftsresultat -15.000 -11.000 -13.000 -15.000 -12.000
Finansinntekter 7.000 10.000 74.000 300.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 10.000 74.000 300.000 100.000
Resultat før skatt -8.000 -1.000 62.000 286.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -1.000 62.000 286.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Sum omløpsmidler 390.000 398.000 439.000 377.000 91.000
Sum eiendeler 1.105.000 1.113.000 1.154.000 1.092.000 806.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 398.000 439.000 377.000 91.000
Sum egenkapital 1.098.000 1.106.000 1.147.000 1.085.000 799.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.114.000 1.155.000 1.093.000 807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -11.000 -13.000 -15.000 -12.000
Driftskostnader -15.000 -11.000 -13.000 -15.000 -12.000
Driftsresultat -15.000 -11.000 -13.000 -15.000 -12.000
Finansinntekter 7.000 10.000 74.000 300.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 10.000 74.000 300.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -1.000 62.000 286.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Sum anleggsmidler 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 64.000 64.000 64.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 334.000 374.000 377.000 91.000
Sum omløpsmidler 390.000 398.000 439.000 377.000 91.000
Sum eiendeler 1.105.000 1.113.000 1.154.000 1.092.000 806.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 398.000 439.000 377.000 91.000
Sum egenkapital 1.098.000 1.106.000 1.147.000 1.085.000 799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.114.000 1.155.000 1.093.000 807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 382.000 390.000 431.000 369.000 83.000
Likviditetsgrad 1 48.8 49.8 54.9 47.1 11.4
Likviditetsgrad 2 48.8 49.8 54.9 47.2 11.4
Soliditet 99.3 99.3 99.3 99.3 99.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.1 5.3 26.1 10.9
Signatur
26.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex