Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intersport Mosjøen AS
Juridisk navn:  Intersport Mosjøen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75170730
Postboks 109 Skjervgata 35 Fax: 75172753
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 974348667
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/31/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.08%
Resultat  
  
9.84%
Egenkapital  
  
17.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 12.976.000 13.388.000 13.683.000 12.451.000 11.334.000
Resultat: 1.552.000 1.413.000 1.887.000 1.605.000 1.738.000
Egenkapital: 7.377.000 6.259.000 5.644.000 4.291.000 3.139.000
Regnskap for  Intersport Mosjøen AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 12.976.000 13.388.000 13.683.000 12.451.000 11.334.000
Driftskostnader -11.552.000 -12.061.000 -11.845.000 -10.850.000 -9.558.000
Driftsresultat 1.424.000 1.326.000 1.838.000 1.601.000 1.776.000
Finansinntekter 129.000 98.000 61.000 48.000 68.000
Finanskostnader 0 -11.000 -12.000 -44.000 -105.000
Finans 129.000 87.000 49.000 4.000 -37.000
Resultat før skatt 1.552.000 1.413.000 1.887.000 1.605.000 1.738.000
Skattekostnad -435.000 -398.000 -534.000 -453.000 -488.000
Årsresultat 1.118.000 1.015.000 1.353.000 1.152.000 1.250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 589.000 677.000 560.000 676.000 796.000
Sum omløpsmidler 8.702.000 7.930.000 7.599.000 5.946.000 5.298.000
Sum eiendeler 9.291.000 8.607.000 8.159.000 6.622.000 6.094.000
Sum opptjent egenkapital 7.127.000 6.009.000 5.394.000 4.041.000 2.889.000
Sum egenkapital 7.377.000 6.259.000 5.644.000 4.291.000 3.139.000
Sum langsiktig gjeld 78.000 336.000 586.000 698.000 1.502.000
Sum kortsiktig gjeld 1.836.000 2.013.000 1.929.000 1.632.000 1.454.000
Sum gjeld og egenkapital 9.291.000 8.608.000 8.159.000 6.621.000 6.095.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.973.000 13.382.000 13.677.000 12.445.000 10.682.000
Andre inntekter 3.000 5.000 6.000 6.000 652.000
Driftsinntekter 12.976.000 13.388.000 13.683.000 12.451.000 11.334.000
Varekostnad -7.244.000 -7.951.000 -7.872.000 -7.122.000 -6.207.000
Lønninger -2.367.000 -2.247.000 -2.213.000 -2.104.000 -1.844.000
Avskrivning -176.000 -117.000 -115.000 -121.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.765.000 -1.746.000 -1.645.000 -1.503.000 -1.389.000
Driftskostnader -11.552.000 -12.061.000 -11.845.000 -10.850.000 -9.558.000
Driftsresultat 1.424.000 1.326.000 1.838.000 1.601.000 1.776.000
Finansinntekter 129.000 98.000 61.000 48.000 68.000
Finanskostnader 0 -11.000 -12.000 -44.000 -105.000
Finans 129.000 87.000 49.000 4.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Årsresultat 1.118.000 1.015.000 1.353.000 1.152.000 1.250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.000 10.000 11.000 13.000 15.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 561.000 668.000 549.000 662.000 781.000
Sum varige driftsmidler 569.000 677.000 560.000 676.000 796.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 589.000 677.000 560.000 676.000 796.000
Varebeholdning 3.786.000 3.928.000 3.641.000 3.606.000 3.366.000
Kundefordringer 76.000 165.000 109.000 89.000 54.000
Andre fordringer 36.000 36.000 26.000 33.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.803.000 3.800.000 3.822.000 2.218.000 1.842.000
Sum omløpsmidler 8.702.000 7.930.000 7.599.000 5.946.000 5.298.000
Sum eiendeler 9.291.000 8.607.000 8.159.000 6.622.000 6.094.000
Sum opptjent egenkapital 7.127.000 6.009.000 5.394.000 4.041.000 2.889.000
Sum egenkapital 7.377.000 6.259.000 5.644.000 4.291.000 3.139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 54.000 54.000 58.000 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.000 336.000 586.000 698.000 1.502.000
Leverandørgjeld 257.000 294.000 331.000 264.000 183.000
Betalbar skatt 452.000 398.000 538.000 454.000 480.000
Skyldig offentlige avgifter 508.000 457.000 558.000 472.000 461.000
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 619.000 863.000 502.000 442.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 1.836.000 2.013.000 1.929.000 1.632.000 1.454.000
Sum gjeld og egenkapital 9.291.000 8.608.000 8.159.000 6.621.000 6.095.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.866.000 5.917.000 5.670.000 4.314.000 3.844.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.9 3.9 3.6 3.6
Likviditetsgrad 2 2.7 2.0 2.1 1.5 1.4
Soliditet 79.4 72.7 69.2 64.8 51.5
Resultatgrad 11.0 9.9 13.4 12.9 15.7
Rentedekningsgrad 129.5 158.3 37.5 17.6
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 16.7 16.5 23.3 24.9 30.3
Signatur
05.03.2013
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex