Intersport Mosjøen AS
Juridisk navn:  Intersport Mosjøen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40625716
Postboks 109 Skjervgata 35 Fax: 75172753
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 974348667
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Slydahl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
18.48%
Resultat  
  
73.52%
Egenkapital  
  
5.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 15.537.000 13.114.000 14.214.000 12.976.000 13.388.000
Resultat: 1.553.000 895.000 1.396.000 1.552.000 1.413.000
Egenkapital: 9.492.000 9.036.000 8.383.000 7.377.000 6.259.000
Regnskap for  Intersport Mosjøen AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 15.537.000 13.114.000 14.214.000 12.976.000 13.388.000
Driftskostnader -14.108.000 -12.359.000 -12.895.000 -11.552.000 -12.061.000
Driftsresultat 1.429.000 754.000 1.320.000 1.424.000 1.326.000
Finansinntekter 125.000 141.000 78.000 129.000 98.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -11.000
Finans 124.000 140.000 77.000 129.000 87.000
Resultat før skatt 1.553.000 895.000 1.396.000 1.552.000 1.413.000
Skattekostnad -421.000 -242.000 -390.000 -435.000 -398.000
Årsresultat 1.132.000 653.000 1.006.000 1.118.000 1.015.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 404.000 899.000 741.000 589.000 677.000
Sum omløpsmidler 12.055.000 10.101.000 9.573.000 8.702.000 7.930.000
Sum eiendeler 12.459.000 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.607.000
Sum opptjent egenkapital 9.242.000 8.786.000 8.133.000 7.127.000 6.009.000
Sum egenkapital 9.492.000 9.036.000 8.383.000 7.377.000 6.259.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 35.000 78.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 2.967.000 1.958.000 1.896.000 1.836.000 2.013.000
Sum gjeld og egenkapital 12.459.000 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.537.000 13.114.000 14.214.000 12.973.000 13.382.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000 5.000
Driftsinntekter 15.537.000 13.114.000 14.214.000 12.976.000 13.388.000
Varekostnad -9.162.000 -7.631.000 -8.242.000 -7.244.000 -7.951.000
Lønninger -2.930.000 -2.665.000 -2.680.000 -2.367.000 -2.247.000
Avskrivning -217.000 -235.000 -196.000 -176.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.799.000 -1.828.000 -1.777.000 -1.765.000 -1.746.000
Driftskostnader -14.108.000 -12.359.000 -12.895.000 -11.552.000 -12.061.000
Driftsresultat 1.429.000 754.000 1.320.000 1.424.000 1.326.000
Finansinntekter 125.000 141.000 78.000 129.000 98.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -11.000
Finans 124.000 140.000 77.000 129.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -675.000 0 0 0 -300.000
Årsresultat 1.132.000 653.000 1.006.000 1.118.000 1.015.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 3.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 352.000 472.000 706.000 561.000 668.000
Sum varige driftsmidler 355.000 477.000 712.000 569.000 677.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 421.000 29.000 19.000 0
Sum anleggsmidler 404.000 899.000 741.000 589.000 677.000
Varebeholdning 4.101.000 3.733.000 3.968.000 3.786.000 3.928.000
Kundefordringer 58.000 122.000 105.000 76.000 165.000
Andre fordringer 43.000 25.000 0 36.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.853.000 6.221.000 5.499.000 4.803.000 3.800.000
Sum omløpsmidler 12.055.000 10.101.000 9.573.000 8.702.000 7.930.000
Sum eiendeler 12.459.000 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.607.000
Sum opptjent egenkapital 9.242.000 8.786.000 8.133.000 7.127.000 6.009.000
Sum egenkapital 9.492.000 9.036.000 8.383.000 7.377.000 6.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 29.000 37.000 54.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 35.000 78.000 336.000
Leverandørgjeld 499.000 370.000 268.000 257.000 294.000
Betalbar skatt 443.000 272.000 398.000 452.000 398.000
Skyldig offentlige avgifter 521.000 610.000 500.000 508.000 457.000
Utbytte -675.000 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.503.000 707.000 730.000 619.000 863.000
Sum kortsiktig gjeld 2.967.000 1.958.000 1.896.000 1.836.000 2.013.000
Sum gjeld og egenkapital 12.459.000 11.000.000 10.314.000 9.291.000 8.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.088.000 8.143.000 7.677.000 6.866.000 5.917.000
Likviditetsgrad 1 4.1 5.2 5.0 4.7 3.9
Likviditetsgrad 2 2.7 3.3 3.0 2.7 2.0
Soliditet 76.2 82.1 81.3 79.4 72.7
Resultatgrad 9.2 5.7 9.3 11.0 9.9
Rentedekningsgrad 1554.0 895.0 1398.0 129.5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.5 8.1 13.6 16.7 16.5
Signatur
16.09.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex