Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intunor Solutions As
Juridisk navn:  Intunor Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22171700
Haslevangen 15 Haslevangen 15 Fax: 23364011
0579 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 958318790
Aksjekapital: 127.500 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 6/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.99%
Resultat  
  
3.25%
Egenkapital  
  
-64.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.616.000 14.325.000 12.454.000 11.887.000 10.170.000
Resultat: 1.047.000 1.014.000 319.000 106.000 981.000
Egenkapital: 128.000 357.000 301.000 464.000 393.000
Regnskap for  Intunor Solutions As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.616.000 14.325.000 12.454.000 11.887.000 10.170.000
Driftskostnader -15.541.000 -13.288.000 -12.096.000 -11.752.000 -9.184.000
Driftsresultat 1.076.000 1.037.000 358.000 136.000 987.000
Finansinntekter 10.000 9.000 11.000 12.000 14.000
Finanskostnader -39.000 -32.000 -49.000 -42.000 -21.000
Finans -29.000 -23.000 -38.000 -30.000 -7.000
Resultat før skatt 1.047.000 1.014.000 319.000 106.000 981.000
Skattekostnad -248.000 -253.000 -86.000 -34.000 -271.000
Årsresultat 799.000 761.000 234.000 72.000 709.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 462.000 1.314.000 597.000 766.000 1.077.000
Sum omløpsmidler 2.811.000 2.704.000 2.393.000 2.399.000 1.919.000
Sum eiendeler 3.273.000 4.018.000 2.990.000 3.165.000 2.996.000
Sum opptjent egenkapital 0 230.000 174.000 337.000 265.000
Sum egenkapital 128.000 357.000 301.000 464.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 816.000
Sum kortsiktig gjeld 3.146.000 3.661.000 2.689.000 2.699.000 1.788.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 4.019.000 2.991.000 3.165.000 2.997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.385.000 14.089.000 12.234.000 11.887.000 10.170.000
Andre inntekter 232.000 236.000 219.000 0 0
Driftsinntekter 16.616.000 14.325.000 12.454.000 11.887.000 10.170.000
Varekostnad -895.000 -896.000 -1.168.000 -999.000 -256.000
Lønninger -11.393.000 -9.390.000 -7.425.000 -7.416.000 -5.404.000
Avskrivning -201.000 -147.000 -87.000 -97.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.052.000 -2.855.000 -3.416.000 -3.240.000 -3.413.000
Driftskostnader -15.541.000 -13.288.000 -12.096.000 -11.752.000 -9.184.000
Driftsresultat 1.076.000 1.037.000 358.000 136.000 987.000
Finansinntekter 10.000 9.000 11.000 12.000 14.000
Finanskostnader -39.000 -32.000 -49.000 -42.000 -21.000
Finans -29.000 -23.000 -38.000 -30.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -595.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 799.000 761.000 234.000 72.000 709.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 139.000 71.000 11.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 222.000 247.000 144.000 97.000 129.000
Sum varige driftsmidler 222.000 247.000 144.000 97.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 928.000 383.000 658.000 877.000
Sum anleggsmidler 462.000 1.314.000 597.000 766.000 1.077.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.962.000 1.988.000 1.726.000 1.929.000 1.447.000
Andre fordringer 428.000 347.000 446.000 219.000 185.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 421.000 369.000 221.000 251.000 286.000
Sum omløpsmidler 2.811.000 2.704.000 2.393.000 2.399.000 1.919.000
Sum eiendeler 3.273.000 4.018.000 2.990.000 3.165.000 2.996.000
Sum opptjent egenkapital 0 230.000 174.000 337.000 265.000
Sum egenkapital 128.000 357.000 301.000 464.000 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 126.000 1.030.000 618.000 381.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 816.000
Leverandørgjeld 392.000 505.000 520.000 652.000 460.000
Betalbar skatt 239.000 23.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.170.000 992.000 629.000 714.000 633.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.219.000 1.112.000 922.000 952.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 3.146.000 3.661.000 2.689.000 2.699.000 1.788.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 4.019.000 2.991.000 3.165.000 2.997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -335.000 -957.000 -296.000 -300.000 131.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.9 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.9 0.9 1.1
Soliditet 3.9 8.9 10.1 14.7 13.1
Resultatgrad 6.5 7.2 2.9 1.1 9.7
Rentedekningsgrad 27.6 32.4 7.3 3.5 47.7
Gjeldsgrad 24.6 10.3 8.9 5.8 6.6
Total kapitalrentabilitet 33.2 2 12.3 4.7 33.4
Signatur
13.02.2019
Prokurister
24.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex