Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inventura As
Juridisk navn:  Inventura As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55134480
Solheimsgaten 15 Krokatjønneveien 11 C Fax: 55134479
5058 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 983351417
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 76
Etableringsdato: 5/1/2001 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: resource-partner as
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.27%
Resultat  
  
190.48%
Egenkapital  
  
0.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 94.187.000 89.472.000 99.807.000 105.783.000 119.308.000
Resultat: 1.923.000 662.000 3.582.000 560.000 9.171.000
Egenkapital: 5.132.000 5.127.000 5.123.000 4.926.000 4.733.000
Regnskap for  Inventura As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 94.187.000 89.472.000 99.807.000 105.783.000 119.308.000
Driftskostnader -92.162.000 -88.714.000 -96.196.000 -105.196.000 -110.162.000
Driftsresultat 2.026.000 759.000 3.612.000 587.000 9.146.000
Finansinntekter 5.000 5.000 13.000 32.000 93.000
Finanskostnader -107.000 -102.000 -43.000 -59.000 -69.000
Finans -102.000 -97.000 -30.000 -27.000 24.000
Resultat før skatt 1.923.000 662.000 3.582.000 560.000 9.171.000
Skattekostnad -438.000 -124.000 -887.000 -153.000 -2.522.000
Årsresultat 1.485.000 538.000 2.695.000 406.000 6.648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.550.000 1.581.000 1.843.000 2.015.000 2.353.000
Sum omløpsmidler 25.979.000 22.768.000 25.269.000 26.955.000 33.917.000
Sum eiendeler 27.529.000 24.349.000 27.112.000 28.970.000 36.270.000
Sum opptjent egenkapital 3.417.000 3.411.000 3.407.000 3.210.000 3.017.000
Sum egenkapital 5.132.000 5.127.000 5.123.000 4.926.000 4.733.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.397.000 19.221.000 21.989.000 24.043.000 31.537.000
Sum gjeld og egenkapital 27.530.000 24.348.000 27.112.000 28.969.000 36.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.187.000 89.472.000 99.807.000 105.783.000 119.308.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 94.187.000 89.472.000 99.807.000 105.783.000 119.308.000
Varekostnad -9.370.000 -9.007.000 -9.018.000 -5.626.000 -6.505.000
Lønninger -67.409.000 -65.188.000 -71.372.000 -81.556.000 -82.381.000
Avskrivning -1.212.000 -1.030.000 -1.422.000 -1.323.000 -946.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.171.000 -13.489.000 -14.384.000 -16.691.000 -20.330.000
Driftskostnader -92.162.000 -88.714.000 -96.196.000 -105.196.000 -110.162.000
Driftsresultat 2.026.000 759.000 3.612.000 587.000 9.146.000
Finansinntekter 5.000 5.000 13.000 32.000 93.000
Finanskostnader -107.000 -102.000 -43.000 -59.000 -69.000
Finans -102.000 -97.000 -30.000 -27.000 24.000
Konsernbidrag -969.000 -204.000 -998.000 -213.000 -515.000
Utbytte -510.000 -330.000 -1.500.000 0 -4.986.000
Årsresultat 1.485.000 538.000 2.695.000 406.000 6.648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 464.000 1.357.000 1.670.000 1.321.000 864.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.086.000 224.000 173.000 693.000 1.489.000
Sum varige driftsmidler 1.086.000 224.000 173.000 693.000 1.489.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.550.000 1.581.000 1.843.000 2.015.000 2.353.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.045.000 19.024.000 13.986.000 17.447.000 20.398.000
Andre fordringer 497.000 1.043.000 610.000 1.199.000 3.220.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.438.000 2.700.000 10.673.000 8.308.000 10.298.000
Sum omløpsmidler 25.979.000 22.768.000 25.269.000 26.955.000 33.917.000
Sum eiendeler 27.529.000 24.349.000 27.112.000 28.970.000 36.270.000
Sum opptjent egenkapital 3.417.000 3.411.000 3.407.000 3.210.000 3.017.000
Sum egenkapital 5.132.000 5.127.000 5.123.000 4.926.000 4.733.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 449.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.753.000 1.795.000 1.688.000 1.885.000 3.769.000
Betalbar skatt 128.000 0 345.000 0 2.095.000
Skyldig offentlige avgifter 7.223.000 7.245.000 7.668.000 8.080.000 9.742.000
Utbytte -510.000 -330.000 -1.500.000 0 -4.986.000
Annen kortsiktig gjeld 12.783.000 9.402.000 10.789.000 14.079.000 10.945.000
Sum kortsiktig gjeld 22.397.000 19.221.000 21.989.000 24.043.000 31.537.000
Sum gjeld og egenkapital 27.530.000 24.348.000 27.112.000 28.969.000 36.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.582.000 3.547.000 3.280.000 2.912.000 2.380.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1
Soliditet 18.6 21.1 18.9 17.0 13.0
Resultatgrad 2.2 0.8 3.6 0.6 7.7
Rentedekningsgrad 18.9 7.4 8 10.5 133.9
Gjeldsgrad 4.4 3.7 4.3 4.9 6.7
Total kapitalrentabilitet 7.4 3.1 13.4 2.1 25.5
Signatur
01.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex