Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Invest En As
Juridisk navn:  Invest En As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99636844
Parkveien 2 Parkveien 2 Fax:
5007 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 987631961
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/14/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.19%
Resultat  
  
760.8%
Egenkapital  
  
53.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.341.000 2.181.000 2.227.000 1.624.000 820.000
Resultat: 1.515.000 176.000 576.000 579.000 -393.000
Egenkapital: 3.670.000 2.390.000 2.256.000 1.824.000 1.397.000
Regnskap for  Invest En As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.341.000 2.181.000 2.227.000 1.624.000 820.000
Driftskostnader -1.037.000 -1.877.000 -1.712.000 -645.000 -405.000
Driftsresultat 2.303.000 303.000 515.000 978.000 415.000
Finansinntekter 70.000 743.000 936.000 766.000 47.000
Finanskostnader -858.000 -870.000 -875.000 -1.165.000 -854.000
Finans -788.000 -127.000 61.000 -399.000 -807.000
Resultat før skatt 1.515.000 176.000 576.000 579.000 -393.000
Skattekostnad -255.000 -42.000 -144.000 -152.000 0
Årsresultat 1.260.000 134.000 432.000 427.000 -393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.126.000 31.405.000 31.342.000 31.195.000 30.336.000
Sum omløpsmidler 135.000 1.252.000 88.000 0 107.000
Sum eiendeler 26.261.000 32.657.000 31.430.000 31.195.000 30.443.000
Sum opptjent egenkapital 3.350.000 2.090.000 1.956.000 1.524.000 1.097.000
Sum egenkapital 3.670.000 2.390.000 2.256.000 1.824.000 1.397.000
Sum langsiktig gjeld 20.181.000 26.929.000 27.111.000 27.254.000 27.647.000
Sum kortsiktig gjeld 2.410.000 3.337.000 2.062.000 2.117.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 26.261.000 32.656.000 31.429.000 31.195.000 30.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.624.000 820.000
Andre inntekter 3.341.000 2.181.000 2.227.000 0 0
Driftsinntekter 3.341.000 2.181.000 2.227.000 1.624.000 820.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.000 -585.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -196.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.030.000 -1.292.000 -1.712.000 -449.000 -301.000
Driftskostnader -1.037.000 -1.877.000 -1.712.000 -645.000 -405.000
Driftsresultat 2.303.000 303.000 515.000 978.000 415.000
Finansinntekter 70.000 743.000 936.000 766.000 47.000
Finanskostnader -858.000 -870.000 -875.000 -1.165.000 -854.000
Finans -788.000 -127.000 61.000 -399.000 -807.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.260.000 134.000 432.000 427.000 -393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.312.000 22.153.000 22.153.000 22.153.000 21.210.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.312.000 22.153.000 22.153.000 22.153.000 21.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.814.000 9.252.000 9.189.000 9.042.000 9.126.000
Sum anleggsmidler 26.126.000 31.405.000 31.342.000 31.195.000 30.336.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 107.000 213.000 88.000 0 62.000
Andre fordringer 28.000 11.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.028.000 0 0 45.000
Sum omløpsmidler 135.000 1.252.000 88.000 0 107.000
Sum eiendeler 26.261.000 32.657.000 31.430.000 31.195.000 30.443.000
Sum opptjent egenkapital 3.350.000 2.090.000 1.956.000 1.524.000 1.097.000
Sum egenkapital 3.670.000 2.390.000 2.256.000 1.824.000 1.397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 186.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.158.000 2.640.000 1.743.000 1.553.000 1.035.000
Sum langsiktig gjeld 20.181.000 26.929.000 27.111.000 27.254.000 27.647.000
Leverandørgjeld 0 5.000 0 0 107.000
Betalbar skatt 69.000 42.000 144.000 152.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 251.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 398.000 175.000 412.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 2.410.000 3.337.000 2.062.000 2.117.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 26.261.000 32.656.000 31.429.000 31.195.000 30.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.275.000 -2.085.000 -1.974.000 -2.117.000 -1.292.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0 0.1 0.1
Soliditet 1 7.3 7.2 5.8 4.6
Resultatgrad 68.9 13.9 23.1 60.2 50.6
Rentedekningsgrad 2.7 0.3 0.6 1.5 0.5
Gjeldsgrad 6.2 12.7 12.9 16.1 20.8
Total kapitalrentabilitet 9 3.2 4.6 5.6 1.5
Signatur
24.06.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.06.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex