Investeringsselskapet AS
Juridisk navn:  Investeringsselskapet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35529193
Postboks 77 Liegata 3 Fax:
3701 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 967187518
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16%
Resultat  
  
26.64%
Egenkapital  
  
-148.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 116.000 100.000 59.000 456.000 262.000
Resultat: -391.000 -533.000 -1.306.000 411.000 1.237.000
Egenkapital: -655.000 -264.000 268.000 1.574.000 1.163.000
Regnskap for  Investeringsselskapet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 116.000 100.000 59.000 456.000 262.000
Driftskostnader -245.000 -663.000 -990.000 -735.000 -530.000
Driftsresultat -129.000 -564.000 -930.000 -280.000 -268.000
Finansinntekter 0 61.000 329.000 1.068.000 2.429.000
Finanskostnader -262.000 -30.000 -704.000 -377.000 -925.000
Finans -262.000 31.000 -375.000 691.000 1.504.000
Resultat før skatt -391.000 -533.000 -1.306.000 411.000 1.237.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -391.000 -533.000 -1.306.000 411.000 1.237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 856.000 1.389.000 1.212.000 2.479.000 2.446.000
Sum omløpsmidler 125.000 135.000 51.000 997.000 81.000
Sum eiendeler 981.000 1.524.000 1.263.000 3.476.000 2.527.000
Sum opptjent egenkapital -1.255.000 -864.000 -332.000 974.000 563.000
Sum egenkapital -655.000 -264.000 268.000 1.574.000 1.163.000
Sum langsiktig gjeld 149.000 242.000 355.000 445.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 1.487.000 1.547.000 639.000 1.457.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 981.000 1.525.000 1.262.000 3.476.000 2.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 116.000 100.000 59.000 456.000 262.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 116.000 100.000 59.000 456.000 262.000
Varekostnad 0 0 -39.000 -103.000 -5.000
Lønninger -167.000 -500.000 -354.000 -360.000 -354.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -163.000 -597.000 -272.000 -171.000
Driftskostnader -245.000 -663.000 -990.000 -735.000 -530.000
Driftsresultat -129.000 -564.000 -930.000 -280.000 -268.000
Finansinntekter 0 61.000 329.000 1.068.000 2.429.000
Finanskostnader -262.000 -30.000 -704.000 -377.000 -925.000
Finans -262.000 31.000 -375.000 691.000 1.504.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -391.000 -533.000 -1.306.000 411.000 1.237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 856.000 1.389.000 1.212.000 2.479.000 2.446.000
Sum anleggsmidler 856.000 1.389.000 1.212.000 2.479.000 2.446.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 125.000 0 11.000 117.000 60.000
Andre fordringer 0 100.000 8.000 871.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 36.000 32.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 125.000 135.000 51.000 997.000 81.000
Sum eiendeler 981.000 1.524.000 1.263.000 3.476.000 2.527.000
Sum opptjent egenkapital -1.255.000 -864.000 -332.000 974.000 563.000
Sum egenkapital -655.000 -264.000 268.000 1.574.000 1.163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 149.000 242.000 355.000 445.000 537.000
Leverandørgjeld 29.000 7.000 21.000 7.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 29.000 22.000 19.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.434.000 1.510.000 596.000 1.431.000 783.000
Sum kortsiktig gjeld 1.487.000 1.547.000 639.000 1.457.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 981.000 1.525.000 1.262.000 3.476.000 2.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.362.000 -1.412.000 -588.000 -460.000 -747.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1
Soliditet -66.8 -17.3 21.2 45.3 46.0
Resultatgrad -111.2 - -1576.3 -61.4 -102.3
Rentedekningsgrad -0.5 -18.8 -1.3 -0.7 2.3
Gjeldsgrad -2.5 -6.8 3.7 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet -13.1 - -47.6 22.7 85.5
Signatur
07.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex