Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Investeringsselskapet Bjelland AS
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Bjelland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/o Kjetil S Bjelland C/O Kjetil S Bjelland Fax:
5565 Tysværvåg 5565 Tysværvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 989260251
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/23/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Egenkapital: 77.000 77.000 77.000 84.000 90.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Bjelland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Sum omløpsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum eiendeler 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -86.000 -80.000 -74.000
Sum egenkapital 77.000 77.000 77.000 84.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 257.000 257.000 251.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Sum anleggsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum eiendeler 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -86.000 -80.000 -74.000
Sum egenkapital 77.000 77.000 77.000 84.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 257.000 257.000 257.000 251.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 257.000 257.000 257.000 251.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 -57.000 -57.000 -51.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Soliditet 23.1 23.1 23.1 25.1 26.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.3 3.3 3.3 3 2.7
Total kapitalrentabilitet 0 0 -1.8 -1.8 -1.8
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex