Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Investeringsselskapet Det Gode Håp As
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Det Gode Håp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51570686
Boganesringen 12 Boganesringen 12 Fax:
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989140035
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-51.02%
Egenkapital  
  
-2.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 193.000 394.000 195.000 195.000 98.000
Egenkapital: 4.372.000 4.479.000 4.479.000 4.484.000 4.589.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Det Gode Håp As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 201.000 401.000 202.000 202.000 105.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 201.000 401.000 202.000 202.000 105.000
Resultat før skatt 193.000 394.000 195.000 195.000 98.000
Skattekostnad 0 -1.000 0 0 0
Årsresultat 193.000 392.000 195.000 195.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.212.000 3.212.000 3.212.000 3.212.000 3.212.000
Sum omløpsmidler 1.462.000 1.661.000 1.529.000 1.610.000 1.498.000
Sum eiendeler 4.674.000 4.873.000 4.741.000 4.822.000 4.710.000
Sum opptjent egenkapital 3.360.000 3.467.000 3.466.000 3.472.000 3.576.000
Sum egenkapital 4.372.000 4.479.000 4.479.000 4.484.000 4.589.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 392.000 261.000 337.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 4.674.000 4.873.000 4.740.000 4.822.000 4.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 201.000 401.000 202.000 202.000 105.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 201.000 401.000 202.000 202.000 105.000
Konsernbidrag 107.000 0 5.000 105.000 0
Utbytte -300.000 -392.000 -200.000 -300.000 -98.000
Årsresultat 193.000 392.000 195.000 195.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.212.000 3.212.000 3.212.000 3.212.000 3.212.000
Sum anleggsmidler 3.212.000 3.212.000 3.212.000 3.212.000 3.212.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 200.000 413.000 200.000 200.000 100.000
Sum investeringer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kasse, bank 262.000 248.000 329.000 410.000 398.000
Sum omløpsmidler 1.462.000 1.661.000 1.529.000 1.610.000 1.498.000
Sum eiendeler 4.674.000 4.873.000 4.741.000 4.822.000 4.710.000
Sum opptjent egenkapital 3.360.000 3.467.000 3.466.000 3.472.000 3.576.000
Sum egenkapital 4.372.000 4.479.000 4.479.000 4.484.000 4.589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -392.000 -200.000 -300.000 -98.000
Annen kortsiktig gjeld 300.000 392.000 261.000 337.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 392.000 261.000 337.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 4.674.000 4.873.000 4.740.000 4.822.000 4.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.161.000 1.269.000 1.268.000 1.273.000 1.377.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.2 5.9 4.8 12.4
Likviditetsgrad 2 4.9 4.2 5.9 4.8 12.4
Soliditet 93.5 91.9 94.5 9 97.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.2 8.1 4.1 4 2.1
Signatur
20.12.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex