Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Investeringsselskapet Hafrsfjord AS
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Hafrsfjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97588354
Hafrsfjordgata 2 Hafrsfjordgata 2 Fax:
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995715309
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
22.03%
Egenkapital  
  
4.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 277.000 227.000 588.000 662.000 575.000
Egenkapital: 6.680.000 6.403.000 6.175.000 5.588.000 4.925.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Hafrsfjord AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -5.000 -11.000 -12.000 -17.000
Driftsresultat -32.000 -5.000 -11.000 -12.000 -17.000
Finansinntekter 311.000 306.000 601.000 769.000 602.000
Finanskostnader -1.000 -74.000 -2.000 -94.000 -10.000
Finans 310.000 232.000 599.000 675.000 592.000
Resultat før skatt 277.000 227.000 588.000 662.000 575.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 277.000 227.000 588.000 662.000 575.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 88.000 88.000 280.000
Sum omløpsmidler 6.680.000 6.403.000 6.087.000 5.499.000 6.117.000
Sum eiendeler 6.680.000 6.403.000 6.175.000 5.587.000 6.397.000
Sum opptjent egenkapital 2.896.000 2.619.000 2.392.000 1.804.000 1.141.000
Sum egenkapital 6.680.000 6.403.000 6.175.000 5.588.000 4.925.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.472.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.680.000 6.403.000 6.176.000 5.588.000 6.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -5.000 -11.000 -12.000 -17.000
Driftskostnader -32.000 -5.000 -11.000 -12.000 -17.000
Driftsresultat -32.000 -5.000 -11.000 -12.000 -17.000
Finansinntekter 311.000 306.000 601.000 769.000 602.000
Finanskostnader -1.000 -74.000 -2.000 -94.000 -10.000
Finans 310.000 232.000 599.000 675.000 592.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 277.000 227.000 588.000 662.000 575.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 88.000 88.000 280.000
Sum anleggsmidler 0 0 88.000 88.000 280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 5.779.000 4.180.000 4.180.000 3.968.000 3.968.000
Kasse, bank 901.000 2.223.000 1.907.000 1.531.000 2.149.000
Sum omløpsmidler 6.680.000 6.403.000 6.087.000 5.499.000 6.117.000
Sum eiendeler 6.680.000 6.403.000 6.175.000 5.587.000 6.397.000
Sum opptjent egenkapital 2.896.000 2.619.000 2.392.000 1.804.000 1.141.000
Sum egenkapital 6.680.000 6.403.000 6.175.000 5.588.000 4.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.472.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.680.000 6.403.000 6.176.000 5.588.000 6.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.680.000 6.403.000 6.087.000 5.499.000 6.117.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 77.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -5.5 -0.1 58.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.2 4.7 9.6 13.5 9.1
Signatur
15.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex